Nieuws

Te hoge hypotheek voor veel starters

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zorgen uitgesproken over jonge huizenkopers in Nederland. Deze instantie heeft geconstateerd dat 20 tot 40 procent van de huizenkopers onder de 35 jaar een hogere hypotheek heeft dan de wettelijke norm. Dat komt neer op zo'n 70.000 euro meer dan is toegestaan.

Uitzonderingsmogelijkheden

Kredietverstrekkers kijken naar twee zaken: de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning en de maandlasten die iemand kan opbrengen. De wettelijke norm is dan ook op deze twee zaken gestoeld. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, zonder dat er direct sprake is van een overtreding. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen als iemand kan aantonen de komende jaren flink omhoog te gaan in salaris. Ook als de woning wordt verduurzaamd door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, kan dit van invloed zijn op de norm. Ten slotte zijn er gemeenten die starters willen helpen bij het kopen van hun eerste huis. De gemeente Harlingen heeft eerder een Starterslening en Duurzaamheidslening aangeboden. Wanneer een starter gebruikmaakt van zulke opties kan dit stapelen tot boven de wettelijke norm.

Hoge maandlasten

Een (te) hoge hypotheek zorgt echter voor hoge maandlasten. Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen jaren steeds meer kwijt aan de vaste lasten. In de huidige woningmarkt is het niet eenvoudig om de vaste lasten laag te houden. Vaste lasten die maar net op te brengen zijn, zorgen voor flinke financiële stress. Zowel huizenkopers als huurders hebben te maken met stress door te hoge maandlasten. Volgens het Nibud spendeert een huishouden met een modaal inkomen per maand 55 procent aan vaste lasten. Naast de huur of hypotheek vallen hier ook de energiekosten en de kosten voor verzekeringen onder. Het verkleinen van het aantal abonnementen en het vergelijken van verzekeringen en diensten, zoals bijvoorbeeld de inboedelverzekering, kan wat meer financiële ruimte geven. Voordat er een hypotheek wordt afgesloten raadt de AFM Nederlanders aan om al aan het rekenen te slaan om te kijken welke lasten men daadwerkelijk kan (en wil) dragen. Als huiseigenaar kan men namelijk voor grote onvoorziene kosten komen te staan.

Hoogte studieschuld niet transparant

Momenteel is er weinig zicht op de studieschuld van starters, omdat deze schuld niet geregistreerd staat bij de BKR. Starters zijn verplicht om een dergelijke schuld te melden bij een hypotheekaanvraag. Veel koopstarters besluiten echter om dit niet te doen, om zo extra bestedingsruimte te hebben. Het verzwijgen van een studieschuld is een vorm van fraude. Als de bank erachter komt dat de koper een studieschuld heeft verzwegen, dan kan de bank het volledige hypotheekbedrag opeisen. De volledige lening moet direct terugbetaald worden. De kans is groot dat dit betekent dat de woning dan moet worden verkocht.

 

 

|Doorsturen

Reint Brondijk

2021-10-28 08:38:55

'te hoge hypotheek'

prima zaak; bescherming tegen overkreditering.

Maar een Starterslening zorgt er juist voor dat jongeren eenvoudiger een huis kunnen kopen/financieren, zonder dat aspect van overkreditering. De Starterslening biedt een vrijstelling voor betaling van rente-aflossing, als dat binnen de normen niet kan.

BuienradarAgenda