Nieuws

Gemeente Harlingen komt met Starterslening en Duurzaamheidlening

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De gemeente Harlingen komt met een Starterslening en Duurzaamheidslening. Het verlenen van Starterleningen geeft starters op de woningmarkt een steuntje in de rug en heeft tot doel de woningmarkt een positieve impuls te geven. Het verlenen van de Duurzaamheidslening zorgt voor een kwalitatieve impuls in de bestaande woningvoorraad binnen de gemeente.

De Starterslening
De Starterslening dekt het verschil dat een aanvrager onder de Nationale Hypotheek Garantie maximaal kan lenen en wat de woning in aanschaf kost, met een maximum tot €40.000. De gemeente Harlingen stelt €100.000 ter beschikking. De Bouwvereniging participeert in de Starterslening en heeft besloten ook €100.000 ter beschikking te stellen.

De Duurzaamheidslening
De Duurzaamheidslening kan ingezet worden voor woningverbeteringen op energetisch vlak. Aan het verstrekken van een lening gaat een Energie Prestatie-advies vooraf. Dit advies geeft de woningbezitter inzicht in de huidige staat qua energieprestatie van zijn woning en hoe hier efficiënt een verbeteringsslag in gemaakt kan worden. De gemeenteraad stelt €100.000 ter beschikking.

Om beide leningen in werking te laten treden, dient de gemeenteraad de bijbehorende verordeningen vast te stellen. Deze verordeningen worden in maart in de gemeenteraad besproken.

De Starterslening en Duurzaamheidslening zijn producten van de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn). Er wordt een overeenkomst met SVn gesloten waarin de afspraken staan omtrent de uitvoering van beide leningen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda