Nieuws

Markante ijsbrekers tijdelijk naar Harlingen

De Boer & De Groot civiele werken verwijdert de komende dagen, in opdracht van Rijkswaterstaat, de twaalf markante ijsbrekers van Marken. Over een paar jaar, als de dijkversterking bijna klaar is, keren ze terug naar de Rozewerf. Ondertussen worden de ‘twaalf apostelen’ zoals ze in de volksmond heten, opgeslagen bij De Boer & De Groot in Harlingen.

(Foto: Rijkswaterstaat)

De iconische ijsbrekers staan sinds 1872 bij de Rozewerf in het water. De twaalf stalen balken zijn oorspronkelijk aangebracht ter bescherming van de achterliggende dijk tegen kruiend ijs, dat toen nog vanuit de Zuiderzee richting het eiland kon optrekken. Maar sinds de aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk, én het afnemen van strenge winters, hebben de ijsbrekers voornamelijk gevoelsmatige en daarmee immateriële waarde. Eind jaren 80 kregen ze zelfs een monumentale status.

De dijk rond Marken voldoet op dit moment niet aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom gaat Rijkswatertsaat de dijk versterken. De ijsbrekers zullen daardoor een eindje opschuiven. Bovendien zit er houtrot in de palen en de liggers waardoor de dijkversterking ook een mooie aanleiding vormt om de ijsbrekers te renoveren. De Boer & De Groot zal zich ontfermen voer de ijsbrekers, nadat deze met behulp van een kraanschip gedemonteerd worden. Na de dijkwerkzaamheden worden de ijsbrekers teruggeplaatst en worden ze van nieuw hout voorzien.

|Doorsturen

BuienradarAgenda