Nieuws

Friese bevolking groeit gestaag

De Friese bevolking is in 2019 gegroeid, tegen de krimpvoorspelling in. Er zijn inmiddels meer dan 650.000 Friezen en dat is meer dan op welk punt in de geschiedenis. De groei verliep sneller dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanvankelijk voorspelde. Ondanks dat haast alle Friese gemeenten groeiden, gold dit niet voor Harlingen, Achtkarspelen en Ooststellingwerf. 

Grootste groei sinds 2003

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 650.000 mensen woonachtig in Friesland. Over 2019 groeide het aantal inwoners in de noordelijke provincie van 647.724 naar 650.040. Dit komt neer op een percentage van 0,36 procent ten opzichte van 0,08 procent in 2018. Vooral in de gemeente Leeuwarden is de bevolkingsgroei merkbaar, met een toename van meer dan 1000 inwoners. Hiermee neemt de gemeente haast de helft van de totale bevolkingsgroei in Friesland voor haar rekening. Dit lijkt grotendeels te verklaren uit de toestroom van studenten, wat te zien is aan de stijgende vestigingscijfers in de maanden augustus en september. Op dit moment ging het nieuwe collegejaar van start. Nu er door de coronacrisis meer les op afstand wordt gegeven kan het zijn dat er dit jaar minder groei te zien is. De groei in de randgemeenten bij grote steden is landelijk het grootst. Mensen komen ook naar Friesland om de waardestijging van hun huis te verzilveren. Wonen in Friesland is relatief goedkoop. Niet alleen woningen zijn goedkoper, maar ook woonlasten als lokale belastingen en de opstalverzekering kosten hier minder. Ook de talrijke recreatiemogelijkheden maken de provincie, met name voor gepensioneerden, bijzonder aantrekkelijk. 

Bijgestelde landelijke prognose bevolkingsgroei

Niet alleen de Friese bevolkingsgroei pakt een stuk hoger uit dan verwacht. Het CBS ging namelijk eerder uit van een totaal aantal inwoners van achttien miljoen in Nederland in 2029. Momenteel wordt er op gerekend dat dit aantal al in 2024 wordt bereikt. In 2060 zou Nederland volgens eerdere prognoses 18,6 miljoen inwoners tellen. Dit aantal is bijgesteld naar 19 miljoen. Het hoger uitvallen van het daadwerkelijke aantal inwoners in Friesland lijkt dus in lijn met de bijstelling van de landelijke prognoses door het CBS.

Horecapersoneel Waddeneilanden

In 2019 bleek de bevolkingsgroei relatief groot te zijn op drie van de vier Waddeneilanden. In absolute zin gaat het om geringe aantallen en deze groei werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de vestiging van horecapersoneel. Door de coronamaatregelen is het waarschijnlijk dat de groei op de Waddeneilanden dit jaar juist tegenvalt. Een andere belangrijke invloed op de cijfers van 2019 was het opnieuw openen van het asielzoekerscentrum van Balk waardoor het immigratiecijfer hoger uitviel dan verwacht. In de gemeente De Friese Meren vestigden zich 96 meer mensen dan dat er vertrokken. Een deel hiervan is aan het asielzoekerscentrum toe te schrijven.

|Doorsturen

BuienradarAgenda