Sport

34 Zwemmertjes allemaal geslaagd

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor 34 zwemmertjes van Sportcentrum Van Hurck. Er werd afgezwommen voor het zwemdiploma A en B van de NPZ. Namens de NPZ was de heer Van Rijsten aanwezig.

Om 12.00 uur stonden 21 kinderen klaar om aan al het meegekomen publiek te laten zien dat zij de eisen van het A-diploma beheersten. Deze groep had 16 maart al proefgezwommen, zodat ze precies wisten wat er verwacht werd. Alle kinderen en publiek waren toch wel een beetje zenuwachtig, maar dit was al snel vergeten, en zo zwom iedereen keu-rig het programma. Na alle verplichte onderdelen kregen ze van het publiek een oorverdovend applaus. Om 12.30 uur waren de 13 kinderen die voor hun B-diploma moesten afzwemmen aan de beurt. Ook zij hadden de afgelopen maanden weer goed geoefend, voor de eisen van het B-diploma. Ze zwommen allemaal heel netjes hun pro-gramma. Ook deze groep kreeg van het meegekomen publiek een staande ovatie.

Na kort overleg was het oordeel unaniem, alle kinderen hadden hun zwem diploma gehaald. Op de foto, A-diploma: Aisha v. Wier; Charlotte v. Haelst; Sasha v.d. Draai; Rhiannon Brijder; Vincent Hanekamp; Jassin Agarouj; Wesley Hamstra; Olaf Karsten; Lucas Minks; Sven Tamminga; Luana Miedema; Sido Punter; Anna vd Graaf; Marilene la fleur v. Dalen; Nick de Wit; Julian Volbeda; Selina Bijlsma; Fenna Bouma; Thomas Hoekstra; Lucas Brouwer en Imro Andringa. B-diploma: Jesse Puite; Jaymie Backer Dirks; Timothy Galema; Matthijs v. Amelrooij; Tim vd Heide; Mats Hoekema; Lester Sibma; Thijmen de Groot; Max Te Gussinklo Ohmann; Luca Broersma; Luca Broekhuizen; Eliza-beth Hamers en Femke Boskma.

|Doorsturen

BuienradarAgenda