Nieuws

Seniorenwoningen Wijnaldum worden gesloopt vanaf 2014

Door Jeroen Pietersma
WIJNALDUM ? Bewoners van de Andreasstrjitte en de S. van der Ploegstrjitte hebben woensdag een brief ontvangen van De Bouwvereniging. Hierin stond vermeld dat De Bouwvereniging de woningen aan deze straten op termijn wil vervangen door levensloopbestendige woningen. In totaal gaat het om ongeveer vijftien woningen.

Op dit moment isDeBouwvereniging de strategie aan het bepalen voor de rijtjeshuizen.Gebleken is dat de seniorenwoningen in beide straten de minste kwaliteit bieden en de verwachting is dat deze woningen in de toekomst probleemwoningen worden.Daarom wilDeBouwvereniging deze op termijn vervangen door levensloopbestendige woningen. 

Om de zittende huurders te kunnen behouden voorWijnaldum zal er gefaseerd worden gesloopt en vervangen, waarbij wordt gedacht aan een termijn van drie jaar vanaf de eerste sloop.De plannen zijn op dit moment nog niet heel duidelijk, maar waarschijnlijk begintDeBouwvereniging in 2014 met de sloop van het eerste blokje woningen.Zodra de plannen duidelijker zijn wordt voor de bewoners eenSociaalStatuut opgesteld.

|Doorsturen

BuienradarAgenda