Nieuws

MCL Harlingen en De Batting testlocatie online legionella opspor

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Legionella in watersystemen online opsporen is binnenkort mogelijk. Dit kan dankzij een aantal innovaties van Friese MKB-bedrijven. De online preventie vindt plaats bij watersystemen van ziekenhuizen en zorginstellingen. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van 179.506 euro aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ?Frysl?n Fernijt III?. Het MCL Harlingen en zorginstelling De Batting vormen de testlocatie. Deze locatie is zeer geschikt, omdat het een complex watersysteem heeft.

In het project ‘Online bewaking van Legionellasystemen’ wordt een combinatie van pas ontwikkelde sensoren gebruikt. Met een speciaal computerprogramma bewaken beheerders op afstand hun kwetsbare watersystemen. De verzamelde data zijn continue op een beveiligde internetomgeving raadpleegbaar.

Ziekenhuizen en zorginstellingen besparen met dit systeem op hun kosten. Energiebesparing vindt plaats door verlaging van de temperatuur in het warmwatersysteem. Ook wordt de spoelfrequentie bij een groot aantal tappunten omlaag gebracht. Dit leidt tot minder waterverbruik. Volgens de Friese bedrijven biedt dit systeem ook mogelijkheden voor andere marktsegmenten. Hierbij denken ze bijvoorbeeld aan logiesaccommodaties en zwembaden.

In het project werken vier Friese MKB-bedrijven samen. Hierbij gaat het om Holland Water Technology, Geoconnect, Bright Spark en Xigna. De Friese kennisinstelling Centre of Expertise Watertechnology en MCL Harlingen bieden de bedrijven ondersteuning. Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

|Doorsturen

BuienradarAgenda