Nieuws

Luchtmacht oefent boven delen van Nederland


LEEUWARDEN ? In delen van noord-, oost- en zuid-Nederland vinden van maandag 10 september tot en met vrijdag 21 september 2012 vliegactiviteiten plaats met F-16 jachtvliegtuigen van verschillende nationaliteiten. Het betreft hier vluchten ten behoeve van Close Air Support. Er wordt in de vastgestelde gebieden gevlogen tussen 9.30 en 16.30 uur. De vliegbewegingen worden uitgevoerd voor verschillende oefeningen.

Tijdens deze oefeningen trainen jachtvliegers het verlenen van Close Air Support aan grondtroepen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van zogenoemde Forward Air Controllers. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland.

De oefengebieden bevinden zich in het luchtruim boven Friesland, de Marnewaard, de Peel, rondom Hoogeveen en delen van Oost-Nederland. Er geldt een minimale vlieghoogte van 1200 ft (450 m) met uitzondering van de vastgestel-de oefenlocaties. Hier geldt een minimale vlieghoogte van 250 ft (75 m). Vanwege operationele redenen of onvoorzie-ne omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor meer informatie zie NOS teletekst pagina 766 of www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen. Voor klachten kan gratis worden gebeld met 0800-0226033.

|Doorsturen

BuienradarAgenda