Nieuws

Harlinger raadsleden nemen kennis van problemen HWSV

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? In clubgebouw ?Allemanshuus? van de Harlinger Water Sport Vereniging (HWSV) werd woensdagmiddag een informatieve bijeenkomst gehouden voor de Harlinger gemeenteraadsleden. Doel was inzicht te geven in het reilen en zeilen van de vereniging. Er is sprake van enige onrust bij de HWSV, nu wethouder Maria le Roy onlangs te kennen heeft gegeven dat de gemeente Harlingen een deel van de jachthaven terug wil. De HWSV wil juist het laatste stukje kade aan de Noordooster Singel er graag bij hebben. Door Ubbo Posthuma

Om 16.00 uur werden de dames en heren van de raad welkom geheten door voorzitterArdStompedissel.Na de koffie werd er een rondleiding gegeven, om een indruk te krijgen van de pas gerenoveerde jachthaven.Terug in het clubgebouw gaf voorzitterStompedissel een uiteenzetting over de toekomst van de vereniging.Volgens hem is er sprake van verwarring bij de passanten.“De geheleNoordoosterSingel wordt door de vereniging gepacht van de gemeente.Op een klein stukje kade na, nabij appartementengebouwSemperFlorens, wat eigendom is van de gemeente.Dit leidt veelal tot verwarring bij de botenbezitters die gelegen tegen deEngelse tuin, soms wel eens verkassen naar de overkant en vervolgens nog eens bij een gemeentelijke ambtenaar moeten betalen.Ook maken ze gebruik van onze voorzieningen, waar we echter niet moeilijk over doen.Maar het leidt wel tot tweespalt tussen de passanten, waarbij twee instanties onduidelijkheid in de hand werkt.Volgens wethouderLeRoy maken de(gemeentelijke)passanten gebruik van de toiletvoorzieningen in deNoorderhaven, maar dat betwijfelen wij.Als je nodig moet, ga je niet eerst naar deNoorderhaven.”Het geheel overnemen van de jachthaven achter de brug zal volgens de voorzitter kostenverhogend werken voor de botenbezitters en ook de brugbediening die nu door een‘eigen’havenmeester wordt bediend, zal dan door de gemeente gedraaid dienen te worden.Hij noemde het niet verstandig.

Vervolgens werd door havencommissarisSjorsDotinga eenPowerPointpresentatie gegeven over de geschiedenis en het heden van deHarlingerWaterSportVereniging die in 1932 werd opgericht in deWillemshaven.Na de oorlog verhuisde men naar het water gelegen aan het parkeerterrein vanSuper deBoer, waarna in 1954 de huidige plaats aan deNoordergrachtswal het domicilie werd.Ieder jaar werd er een stukje bij gehuurd zoals een deel van de gemeentelijke camping die naarZeehoeve verhuisde.In 2000 werd deFranekerpoortsbrug beweegbaar gemaakt en werd de jachthaven uitgebreid naar deNoordoosterSingel.Dotinga liet weten dat de vereniging ook sociaal bezig was.Zo werden vaartochten gehouden voor bejaarden, waar in die tijd veel belangstelling voor was.Er wordt door de leden veel aan zelfwerkzaamheid gedaan.Zo werd in 2000 het clubhuis‘Allemanshuus’gebouwd onder architectuur van lidWytze van derZee.In de winter worden hier cursussen en lezingen gegeven.’sZomers dient het gebouw voor passanten.Er zijn douches, toiletten en er staan wasmachines en drogers.Door middel van een beamer kunnen voetbalwedstrijden worden bekeken en ook voor de kinderen zijn er allerlei leuke films.Volgend jaar viert de vereniging haar 80-jarig jubileum.

Ook secretarisNicoPellenbarg gaf een uiteenzetting van de‘bouwactiviteiten’zoals de nieuwe havenindeling, de sloop van het schiphuis die onlangs gereed kwam en renovatie walbeschoeiing in 2007.Hierbij de opmerking dat de walbeschoeiing eigendom van de gemeente is waar volgensPellenbarg  een innige samenwerking mee was.“Bepaalde wensen van ons werden door hen ingewilligd, de meerkosten waren voor onze rekening.”

BestuurslidJacobBlom houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van onder andere deHTrace, inmiddels een echte klassieker met 200 jachten.In 2004 deed de zeezeilwedstrijdHarlingen–Hull zijn intrede, dit onder internationale regels.Ook heeft hij, samen metBernhardKramer, bemoeienis met het jeugdzeilen in deNoordoosterSingel en hetVanHarinxmakanaal, waar tegenwoordig ongeveer twintig kinderen zeillessen krijgen.

BestuurslidBernhardKramer belichtte de mogelijkheden van een jachthaven in deNieuweWillemshaven.Het creëren van een jachthaven voor zeezeilende jachten noemde hij een goede zaak voor de watersport inHarlingen.Echter een buitenhaven lijkt volgensKramer heel aantrekkelijk, immers daar zijn geen bruggen en andere obstakels.Maar hij uitte zijn twijfels over het plan.Bij zware storm zullen de steigers onder water komen en ook de haven ligt aan lager wal.Er zal een behoorlijke investering moeten komen om de schepen enige beschutting te bieden en ook de steigers zullen robuust moeten zijn om de hoge waterstanden aan te kunnen.“De hiermee gepaard gaande hoge liggelden zullen voor de grote jachten geen probleem zijn, maar zeker niet gelden voor onze leden”, lietKramer weten, die overigens aangaf wel constructief te willen meedenken.Meer kansen zag hij voor de even verderop gelegen beschutte havenkom, waar de politieboot ook ligt, voor een kleinschalige jachthaven.

Tot slot sprak voorzitterStompedissel nog een kort woordje.Hij hoopte dat de aanwezigen een kleine indruk hadden gekregen van de problemen die momenteel spelen.Hij benadrukte dat er in het seizoen sprake is van ongveeer 2500 boten die in de jachthaven aanmeren.Zij besteden per dag een kleine vijftig euro in de stad en ook de toeristenbelasting en het pachten van het water brengt voor de gemeente geld in het laatje.DeHWSVheeft momenteel 465 leden.Na afloop waren er een hapje–beschikbaar gesteld doorHermanBrandsma - en een drankje.

|Doorsturen

BuienradarAgenda