Nieuws

Gedichtendag 2012 in bibliotheek Harlingen


HARLINGEN - Gedichtendag 2012, georganiseerd door bibliotheek Harlingen, valt op woensdag 25 januari. Deze avond is gelijk aan andere jaren ?Voor Harlingers door Harlingers? en omgeving.

Landelijk thema zal in het teken staan van ‘Stroom’. Stroom is ritme, flow, een vloeiende en ongrijpbare beweging van A naar B, dankzij een teveel aan de ene of een tekort aan de andere kant. Stromen kunnen uit woorden bestaan, uit lading, gedachten, uit informatie, stoffen of dingen. Stromen verbinden plekken op deze wereld en brengen mensen bij elkaar. Of juist niet. ‘Stroom’ is er altijd en overal. Daarom biedt dit thema volop aanknopingspunten.

"ik geloof in een rivier /
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer /
dan die rivier in kaart te brengen"
Remco Campert

Belangstellenden, liefhebbers en andere Harlingers worden uitgenodigd een gedicht voor te lezen of voor te dragen. Dat mag van alles zijn: een zelfgeschreven gedicht, een geliefd gedicht of vers, van welk genre dan ook. Het thema is een richtlijn. Maar ook zonder iets voor te dragen bent u van harte welkom. De locatie is de gehoorzaal van het Han-nemahuis, ingang Sint Christoffelsteeg. De aanvang is half acht en de toegang is gratis.

Muziek op deze avond wordt verzorgd door Doarpskoar Easterwierrum onder leiding van Wies Kuyers. Het koor zingt wereldmuziek, liedjes van alle genres en uit diverse landen.

Joke van Leeuwen

Ieder jaar schrijft een andere bekende dichter de Gedichtendagbundel. Dit jaar schrijft Joke van Leeuwen de bundel. De Gedichtendagbundel is een uitgave van Querido en Poetry International. In de bundel Hoe is 't staan de gedichten uit haar tijd als stadsdichter van Antwerpen verzameld.

|Doorsturen

BuienradarAgenda