Nieuws

Duur plan: geen landbouwvoertuigen over Kimswerderweg

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Zowel college van B en W als de gemeenteraad willen geen landbouwverkeer door Harlingen. De route moet niet via de Kimswerderweg door Harlingen lopen, maar over de Achlumerdijk om Harlingen heen. ?Daar hangt wel een kostenplaatje aan?, aldus wethouder Maria le Roy afgelopen woensdagavond tijdens de raadsvergadering.

Als de N31 op de schop gaat, moeten landbouwvoertuigen over een andere route. De Ludingaweg is momenteel niet geschikt als landbouwroute: de weg zal verbreed moeten worden en er moet een fietspad worden aangelegd om de veiligheid van fietsers te garanderen. “Al onze aandacht is er op gericht om dat voor elkaar te krijgen”, zei wethouder Maria le Roy. Meindert Lodewijks (VVD) reageerde gereserveerd: “Een heel kostbare operatie; dat zien we niet zomaar gebeuren.” Het is niet bekend hoe duur de aanpak van de gewenste landbouwroute is. Dat komt later in de raad aan bod.

De landbouwroute werd woensdag besproken als onderdeel van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, dat onder andere in kaart brengt wat de gevolgen zijn van de vernieuwde N31. Volgens het plan komt er onder andere een vrij liggende fietsroute over de Stationsweg. Verder wordt, met het oog op vestiging van Alid en Dekamarkt aan de Industrieweg, de kruising Kanaalweg–Industrieweg zodanig vormgegeven dat de doorgaande route naar de Industrieweg in de voorrang komt. Het weggedeelte van de Kanaalweg vanaf de Industrieweg richting centrum wordt ondergeschikt gemaakt. Janny Travaille stelde voor fietsers op rotondes voorrang te geven. Lodewijks en Douwe ten Napel (CDA) vroegen het college om aandacht te besteden aan een veilige fietsroute tussen Franeker en Harlingen, zoals is verzocht door de jeugdgemeenteraad.
De raad stemde in met het vervoerplan. Een meerderheid van de raad stemde in met een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie, om 25.000 euro vrij te maken voor ‘klein verkeersleed’. Het gaat met name om de aanpak van snelheidsduivels. Volgens de VVD moet dit uit bestaand budget betaald worden en volgens GroenLinks moeten de problemen eerst in kaart worden gebracht voordat er geld voor vrijgemaakt wordt. Beide partijen stemden dan ook tegen. Over aan jaar beoordeelt de raad of het bedrag jaarlijks beschikbaar wordt gesteld.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda