Nieuws

Burgemeester Jurrit Visser geeft spoed-cursus strandvonderij


TERSCHELLING ? Burgemeester Jurrit Visser is niet gelukkig met de nasleep van het aangespoelde hout. Zijn rol als strandvonder werd niet door iedere jutter op prijs gesteld. Dat leverde hem de afgelopen weken de nodige kritiek op. Tijdens zijn nieuwjaarsrede greep burgemeester Visser de gelegenheid aan om tekst en uitleg te geven en de regels van het spel duidelijk te maken, vooral aan de jongere generatie jutters.

“De laatste jaren valt Terschelling aardig in de prijzen als het om strandjutten gaat. Zo ook enkele weken terug. Een partij hout afkomstig van het schip de ‘Danica Hav’ komt in zee terecht en spoelt deels aan op het strand. Jutten zit ons eilanders in het bloed dus rukken we in de nacht van 20 op 21 december massaal uit naar het strand. Een groot deel van ons vierwiel aangedreven wagenpark is op het strand om al het hout te bergen en af te voeren. Niet alleen het jutten op zichzelf boeit ons, ook alles wat daarom heen gebeurt kan zich verheugen in een warme belangstelling. Kijkt u maar eens op Skylgenet of op Twitter. De reacties zijn talrijk, bij voorkeur anoniem en lekker ongenuanceerd.”

Lees verder in de Harlinger Courant van vandaag. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda