Nieuws

54ste vogeltentoonstelling Introka

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Vorige week donderdagavond werd in de kas van bloemisterij Van der Meer de jaarlijkse afdelingstentoonstelling van voli?revereniging Introka officieel geopend door Gerrit Brinksma. Het is de 54ste tentoonstelling in de geschiedenis van de Harlinger voli?revereniging. Temidden van de bloemen en planten is het een genoegen om de tentoongestelde vogels te bekijken. Door Ubbo Posthuma

Waarnemend voorzitter Jan van der Heide sprak de leden toe en dankte Auke van der Meer voor de gastvrijheid in het kassencomplex. Ook was er een ogenblik stilte voor het onlangs overleden lid Willem Tuithof. Verder dank aan sponsor ‘Family Petsshop’, die het voer voor de vogels weer beschikbaar stelde. De voorzitter sprak van een mooie keuringsdag, waarbij 274 vogels werden gekeurd. Ook een dankwoordje aan de leden en vrijwilligers die het weer mogelijk maken deze tentoonstelling te houden. Een welkom aan de twee standhouders uit Stiens en Leeuwarden.

Vervolgens werd overgegaan tot de bekendmaking van de kampioenen en de uitreiking van de bekers. Voor het Bondskruis kwamen vier leden in aanmerking. Na loting door het personeel van bloemisterij Van der Meer, werd Anne Alberda de gelukkige. De andere kampioenen waren als volgt: Erwin Kooistra, kanaries gepigmenteerd, Albert Kooistra, kanaries vetstof, Emmy Groen, kanaries vorm en postuur, Anne Alberda, tropen, Bauke de Groot, derby (na loting), Anne Alberda, collectie, Bauke de Groot, grasparkieten, Remco Dorenbos, grote parkieten, Ria Heijnis, stammen, Bert Dorenbos, stellen, Chris de Groot, OK, Anne Hoogeveen, Europese cultuurvogels, Emmy Groen, algeheel jeugdkampioen.

Woensdag vanaf 08.00 uur werd de tentoonstelling door bestuur en vrijwilligers opgebouwd. “Om 15.00 uur was alles gereed”, zei waarnemend voorzitter Jan van der Heide. ’s Avonds om 19.00 uur werden de vogels door de leden ingebracht en op dondermorgen van 08.00 tot 14.30 uur werden alle vogels gekeurd. Van der Heide benadrukt nog even dat bij de zogenaamde tombolatafel weer prachtige prijzen gewonnen kunnen worden. Lootjes kosten 50 eurocent. De tentoonstelling is voor iedereen vrij toegankelijk en geopend vandaag van 9.00 tot 22.00 uur en morgen van 9.00 tot 17.00 uur. Beslist de moeite waard om een kijkje te nemen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda