Sport

Veel strijd in de Plus Lunenborg-partij

Onder ideale weersomstandigheden werd afgelopen zaterdag de laatste zachte bal-seniorenpartij van het kaatsseizoen 2018 bij KV Eendracht gespeeld. De grasmat zag er weer top uit evenals Jouke Reitsma die de kaatsers en het publiek in de kantine van een hapje en drankje voorzag. Op verzoek van de kaatsers werd de Plus Lunenborg-partij, een vrije formatiewedstrijd 2 tegen 2, in een aparte dames- en herenklasse gespeeld.

 

Door Ubbo Posthuma

De prijswinnaars van de Plus Lunenborg-partij. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Bij zowel de dames met 7 parturen en de heren met 9 parturen op de lijst werd er met een winnaars- en herkansingsronde gespeeld. Bij de dames gaven de uitslagen in de eerste omloop duidelijk aan welke parturen in de winnaarsronde verder gingen kaatsen en welke tot de verliezersronde waren  veroordeeld. Dit resulteerde in mooie spannende partijen op de tweede lijst en de daarop volgende finales in zowel de winnaars- als herkansingsronde.

 

Bij de heren werd er al vanaf de eerste omloop met veel strijd en passie gekaatst. Vermeldenswaard zijn de geweldige partijen die de latere derde prijswinnaars Meindert Riem en Gerard Rutten hebben gespeeld. In de eerste omloop wisten zij ternauwernood op de belangrijke stand van 4-5 en 6-6 de partij in hun voordeel te beslissen. In de tweede omloop maakten zij het nog spannender door pas op de stand 5-5 en 4-6 te zegevieren. In de derde omloop kon het niet spannender en moesten zij tenslotte op de stand 5-5 en 6-6 hun meerdere erkennen in de latere winnaars.

 

Heel anders verliep een partij tussen twee topparturen, waar een gelijk opgaande strijd uitbleef en de latere tweede prijswinnaars de eerste omloop met  5-2 en 6-6 winnend afsloten. Bij de dames waren Kaylee Kwast en Stephanie de Vries ongenaakbaar. Zo hebben de aanwezige kaatsliefhebbers  van talrijke prachtige partijen genoten, wat uiteindelijk  de volgende prijswinnaars opleverde.

 

Winnaarsronde Dames

1) Kaylee Kwast en Stephanie de Vries

2) Nynke en Marije Agema

3) Lise Schotanus en Samanta Visser

 

Verliezersronde Dames

1) Akke Postma en Marijke Schut

2) Debbie Haarsma en Anneke Haarsma.

 

Winnaarsronde Heren

1) Boudewijn Tulen en Edwin Keijzer

2) Wesley Schaap en Anne Wind

3) Meindert Riem en Gerard Rutten

 

Verliezersronde Heren

1) Brian Zeilmaker en Hans Buikhuizen

2) Willem Zeilmaker en Steven Nesse

 

Alvorens de prijsuitreiking plaatsvond, bedankte Jan Nieuwenburg allereerst de sponsor Plus Lunenborg supermarkt, scheidsrechter Age Tichelaar en alle vrijwilligers van KV Eendracht voor hun inzet.

Naast de kransen voor de winnaars, bestonden de prijzen bij zowel de dames als de heren uit tassen levensmiddelen van Plus Lunenborg.

|Doorsturen