Sport

Start kaatsseizoen kv Eendracht met Schooljongens KNKB Pier Glaspartij

Op Bevrijdingsdag kaatsten de Schooljongens KNKB een door-elkaar-lotenwedstrijd op het kaatsterrein van KV Eendracht te Harlingen. Onder wisselvallige weersomstandigheden streden 23 parturen bestaande uit elk twee kaatsers om de prijzen. Het was een koude aangelegenheid waarbij hoofdscheidsrechter Age Tichelaar zelfs overwoog de handschoenen en oorkleppen aan te doen. “Ast de oog-kleppen maar niet op doest”, zei Jan Nieuwenburg. Onder de deelnemers bevonden zich de Eendrachtkaatsers Thom Posthumus, Koos Jorna, Davy de Haan en Jaimy Koel.

Door Ubbo Posthuma

Zowel Thom als Koos verloren hun eerste partij en gingen ook in de herkansingsronde onderuit. Davy de Haan won met zijn maat Jelmer Foppe Drijfhout in zowel de eerste als de tweede omloop overtuigend met twee klinkende overwinningen. In de derde omloop verloren zij in een spannende partij op 5-5 + 6-4 tegen de uiteindelijke tweede prijswinnaars.

 

Jaimy Koel won met Pieter den Breejen uit Arum overtuigend met 5-0 in de eerste omloop.

In de tweede omloop ging het een stuk moeilijker en werd bij een stand van 5-5 + 6-2 toch de overwinning behaald. Ook voor Jaimy en Pieter zou het net als bij Davy bij de derde omloop blijven. Tegen het uiteindelijk winnende partuur werd met 5-2 + 6-6 verloren.

 

Dat winnende partuur 15, gevormd door Brent Timmerman uit Dronrijp en Jurre Reitsma uit Exmorra, kreeg in de eerste omloop geduchte tegenstand maar won uiteindelijk met 5-4 + 6-4. De tweede en de derde omloop werden vrij gemakkelijk met respectievelijk 5-1 en 5-2 gewonnen. Partuur 10, gevormd door Stijn Scheffer uit Sexbierum en Jan Bandstra uit Oosternijkerk, de andere finalist, won zijn eerste en tweede partij met 5-2. De derde omloop werd dus ternauwernood met 5-5 + 6-4 gewonnen van Davy de Haan. De halve finale sloot men na een achterstand van 3-0 met een knappe inhaalrace winnend af op de stand van 3-5 + 0-6 waardoor de finale na 4 partijen bereikt was. Partuur 15 bereikte de finale via een staand nummer en had tot op dat moment drie partijen gekaatst.

 

In de finale hielpen parturen 15 en 10 elkaar aan punten door opslagfouten. Ook achterin liep het waarschijnlijk door vermoeidheid allemaal wat minder goed. Door opslagfouten, een misslag en een niet voorbij geslagen kaats werd het 5-3 en was er weer een sprankje hoop voor partuur 10. Echter op de stand 5-3 + 6-6 1 sloeg Stijn de kleine kaats niet voorbij en was partuur 15 de winnaar.

 

Tijdens de prijsuitreiking gaf Douwe Broersma alle deelnemende kaatsers een compliment voor hun inzet onder niet altijd even zonnige weersomstandigheden. Ook bedankte hij de ouders/begeleiders van de kaatsers met hun hulp en het scheidsrechterskorps onder leiding van good old Age Tichelaar. Ook voor de catering in de kantine een pluim. Met een verschil van maar één punt, werd Jurre Reitsma tot koning uitgeroepen.

 

Winnaarsronde

1) Partuur 15 Bert Timmerman en Jurre Reitsma (koning)

2) Partuur 10 Stijn Scheffer en Jan Bandstra

3) Partuur 4 Otte Algra en Sjouke Beimers

 

Verliezersronde

1) Partuur 1 Jan-Tymen Eisma en Nick van der Walt

2) Partuur 20 Jardo Sterkenburg en Tjitte Reitsma

|Doorsturen

BuienradarAgenda