Sport

Schitterende Horecakaatspartij op de Voorstraat

Het weer was fraai, het was druk, het was gezellig en men kon genieten van fraaie kaatspartijen, wat wil je nog meer. Er stonden maar liefst dertig parturen op de lijst en ondanks dat er maar in drie perken kon worden gekaatst viel de laatste slag al om 18.45 uur.

 

Winnaars en medewerkers Horecakaatsen. (Foto: Joachim de Ruijter)

Al in de eerste omloop waren er spannende partijen tussen sterke parturen. Zo moesten de jongens van café Gewoon Sven, Johan Kwast, Jasper Boomsma en Michel Nesse tegen Cleaning met Anne Wind, Igor Kuiper en Patrick Sjollema. Partuur Kwast c.s. kaatsten best en ur kwam een hoop kracht an te pas, die Michel Nesse sloeg ze betieden gatten in e billug. Bij de stand 5 om 4 en 6-6 trokken Kwast c.s. de winst naar zich toe.

Een andere partij was die van Gewoan Sven 2, met Sven Helvrich zelf, Lowie Quisenaerts en Arie den Breejen tegen MHR Werken met John Mons, Pieter Scharringa en Marten Hiemstra en die laatsten hadden deze partij al eens vaker gewonnen. Maar het partuur Quisenaerts kaatste best, en helemaal leuk was ut om die Arie den Breejen te zien kaatsen. Die man het nog steeds een elastieken billug en een mooi slagje. Zij wonnen, toch wel een beetje verrassend, met 5-4 en 6-4.

Ook de damesparturen deden het best maar in de tweede omloop verloor het laatste partuur ook. Verder viel ut geweldige kaatsen op van Jan Rutten, hij kaatste samen met sien seun Viskarre en Stefan Breimer. As een dartel jong veulen vloog Jan over ut veld, ondanks ut feit dat ie hast zeuventig is, helaas ging ie de tweede omloop ur af teugen Broer Zaagemans, Edwin Koster en Andre Dijkstra. Zaagemans, die veul jonger is as Jan, moest in de derde omloop uutvalle, hij had last van sien lies maar wist niet eens waar dat ding zat. Zij verloren dan ook van de latere premie winnaars.

De twee halve finales gingen tussen de Lachende Koe met Wiebe van Dijk, Evan van Sertima en de Franeker Theun v.d. Molen, zij moesten tegen het oersterke partuur van Gewoan Sven met Kwast c.s. En de mannen van Sertima en Theun v.d. Molen hadden poer best kaatst en Van Diek het um de hele dag sun 98 keer omdraaid en drie ballen keert. Maar nu was het gebeurd zelfs toen ze met sien drieën voorin gingen staan gaf Michel Nesse nog een zitbal, zo ook op 5 om 0 en 6-6.

De andere halve finale ging tussen Gewoan Sven 2 met Lowie Quisenaerts c.s. tegen pizzaria Pingjum met Barelt Bos, Steven Nesse, tweeling broer van Michel en Jan Sjouke Wevers. En die laatsten kaatsten ook vliegend de gehele dag. Jan Sjouke Wevers sloeg ook snel op en dan over de buik, dat ging die eerste omlopen vliegend. Toch kwamen ze achter met een eerst maar dat werd weer snel recht getrokken. Wat missers aan beide kanten deed de stand op 2 eersten gelijk komen, het bleef spannend. Door 3 missers van Steven Nesse kwamen de mannen van Gewoan Sven 2 op 3 om 2 voor. Ze kregen de eersten over een weer en op 3 om 5 werd het 6-6 en sloeg Sven Helvrich de kaats voorbij. Dit onder luid gejuich van het publiek want die waren natuurlijk voor de Harlingers, 4 om 5 dus. En ut wudde weer 6 geliek, Lowie sloeg op er was doodse stilte. De bal kwam voorin en Barelt Bos sloeg de bal boven, over en uit en de gebroeders Nesse zaten in de finale.

De finale ging dus tussen Gewoan Sven met Johan Kwast, Jasper Boomsma en Michel Nesse daar tegenover stonden pizzaria Pingjum met de twin brother van Michel, Steven Nesse, Barelt Bos en Jan Sjouke Wevers. Dat beloofde een partij te worden, ze van gang is alles. Het partuur van Barelt Bos c.s. stond al snel een eerst achter maar met 6 niks voor. Toch werd het nog 6-6 en sloeg Steven Nesse de bal voor, het werd dus een spul om niks. En de mannen van Pingjum zakten wat weg, de opslag van Jan Sjouke Wevers was de gang wat uut en Steven Nesse leek vermoeid. Daar tegenover bleef de opslag van Michel Nesse vliegen as een raket kaatste Jasper Boomsma ze vast as een huus en was Johan Kwast ze wis as de bank, al is die laatste opmerking eigenlijk niet meer van toepassing. Ze liepen uit naar 5 om niks en onder de vrolijke klanken van zanger Dicky Power, gaf Johan Kwast bij de stand 5 om 1 en 6-4 een zitbal. De prijzen konden worden uitgereikt door W. van Dijk en die deed dat natuurlijk weer met de o zo nodige kwinkslagen.

De achtkoppige jury die de koning moesten benoemen gaven, unaniem, de Pollie Kwast senior wisselbeker aan Michel Nesse. De prachtige kransen waren aangeboden door schildersbedrijf Michel v.d. Ploeg en die konden worden omgehangen door Cobe Mulder. En daar wuuden de heren wel even met tuute. Compliment voor de medeorganisator Broer Zaagemans, hij begint ut aardig te leren, en hij werd goed bij gestaan door lady speaker Anita en haar vriend en nog vele, vele anderen. Age Tichelaar was voor de veertigste keer scheidsrechter en kreeg een aandenken. En verder werd iedere medewerker bedankt voor hun hulp en dat waren er nogal wat, want iedereen wou wel wat doen, dank daarvoor. En natuurlijk dank aan alle sponsoren want zonder die mensen begin je helemaal niks. Kortom we hebben weer genoten van een prachtige, gezellige en sportieve dag en hopen tot volgend jaar.  

 

Uitslag

1. Café Gewoan Sven; Johan Kwast; Michel Nesse {koning}; Jasper Boomsma

2 Pizzaria Pingjum; Jan Sjouke Wevers; Barelt Bos; Steven Nesse

3 de Koe; Wiebe van Dijk; Evan van Sertima; Theun v.d. Molen

3 ex-equo; Café Gewoan Sven; Lowie Quisenaerts; Arie den Breejen; Sven Helvrich 

|Doorsturen