Sport

Onderzoek naar wensen en behoeften van verenigingen

De Stichting Sportakkoord Harlingen is in samenwerking met het Beweegteam Harlingen en Sport Fryslân een grootschalig onderzoek gestart om te peilen wat de wensen, behoeften en ambities zijn van verenigingen in Harlingen. Doel van het onderzoek is om erachter te komen wat speelt bij de verenigingen, hoe zij hun rol zien in een maatschappelijk veranderende leefomgeving en wat zij nodig hebben om toekomstbestendig te worden.

De Stichting Sportakkoord Harlingen wil graag nauw samenwerken met verenigingen om een breed aanbod voor iedereen in Harlingen neer te zetten en om een gezonde leefomgeving te stimuleren. De rol van verenigingen in het leefbaar houden van de stad, wijken en dorpen is immers van cruciaal belang. Onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau heeft echter uitgewezen dat het verenigingsleven in Friesland onder druk staat. Door de coronapandemie hebben veel activiteiten lang stilgelegen, waardoor zowel de leden- als de vrijwilligersaantallen zijn teruggelopen. Bovendien heeft men te maken met steeds veranderende regelgeving en maatschappelijke veranderingen. 

 

Verenigingen zoeken daarom naar manieren om toekomstbestendig te blijven om zo hun cruciale rol op het gebied van sociale contacten, maar ook als het gaat om gezondheid, vitaliteit en ontspanning, te kunnen blijven vervullen. De Stichting Sportakkoord Harlingen kan en wil daar samen met Beweegteam Harlingen een rol in spelen om de verenigingen daarbij te ondersteunen. Dat kan onder andere door het aanbieden van praktische ondersteuning, zoals het faciliteren van opleidingen van bestuurders en vrijwilligers, het ondersteunen van het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en door financieel bij te dragen aan het uitvoeren van die nieuwe initiatieven.

 

Inmiddels hebben 37 verenigingen in Harlingen een brief gehad met daaraan gekoppeld een uitgebreid enquêteformulier. Tevens is via Sport Fryslân organisatiedeskundige Dirk van der Woude aangesteld als kwartiermaker. Hij gaat de enquêteformulieren verzamelen en analyseren en op basis daarvan afspraken maken met alle verenigingsbestuurders van de verenigingen om over de uitkomsten verder in gesprek te gaan. Uiteindelijk wordt al die informatie verwerkt in een adviesrapport dat waarschijnlijk begin november 2022 gereed zal zijn. De inhoud van dat rapport zal medebepalend zijn hoe de Stichting Sportakkoord Harlingen, in samenwerking met het Beweegteam Harlingen en de gemeente Harlingen, de ambities om de verenigingen in Harlingen gezonder en sterker te maken, vorm kan worden gegeven. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda