Sport

Koelte tijdens de Visser Nacht-kaatspartij

Onder ideale weersomstandigheden vond vrijdagavond de traditionele ‘Visser Nachtkaatspartij’ plaats op het kurkdroge Eendrachtkaatsterrein. Overdag extreme temperaturen, maar ’s avonds een heerlijk briesje van zee.

Door Ubbo Posthuma

De prijswinnaars van de Visser Nachtkaatspartij.

Ondanks de concurrentie van de Tall Ships-festiviteiten en het begin van de bouwvakvakantie, stonden er toch nog elf parturen op de lijst. Age Tichelaar had ’s middags een siësta genoten en stond ’s avonds dan ook fris en monter als scheidsrechter op het speelveld. De prijzen bestonden traditiegetrouw uit grote barbecuevleespakketten.

De eerste omloop kon nog bij daglicht en een lichte avondschemering worden gekaatst. Bij het begin van de tweede omloop met de winnaars- en de start van de verliezersronde, werd onder enig ceremonieel vertoon de verlichting door Jan Nieuwenburg ontstoken.

 

Er werden er in totaal veertien partijen gekaatst voordat de eerste prijswinnaars in zowel de winnaars- als verliezersronde bekend waren. De talrijke aanwezige kaatsliefhebbers konden genieten van geweldig tussenspel. Hierbij moest good old Henkie Knier door de scheidsrechter tot enige kalmte gemaand worden, aangezien zijn vaste en herhaalde kreet ‘Hoppa’ tot in Harlinga hoorbaar was. Zelfs bewoner Willem Tienstra kon hierdoor de slaap niet vatten en lag tot ergernis van zijn lieftallige echtgenote maar te woelen in bed.

 

Vele partijen waren spannend tot zeer spannend en werden pas bij standen 5-4 of 5-5 eersten gelijk beslist. Helaas moest Justin van Dijk halverwege de tweede partij de wedstrijd al staken door een beenblessure. Gooitzen Scheffer bleek een goede vervanger, maar kon niet voorkomen dat zijn partuur met 5-4 en 6-4 sneuvelde.

Partuur 1 bestond uit een sterk kaatsende Brian Zeilmaker met als voorinse de snelle Zeya Korell, met daarbij een degelijke opslag en prima tussenspel van Kaylee Kwast. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om uiteindelijk de terechte winnaars in de winnaarsronde te worden.

 

Maar ook in de verliezersronde werd er fanatiek en spannend gekaatst. Hier werd uiteindelijk partuur 4 de winnaar; de sterk kaatsende Kevin Hoekstra, de altijd degelijk kaatsende Norbert Helik voorin en Mariska Miedema die goed de opslag verzorgde.

 

De catering in de kantine werd vakkundig door Jouke Reitsma verzorgd en waar nodig geassisteerd door Jan Nieuwenburg. Resumerend kunnen we zeggen dat de avond probleemloos verliep. Dit mede door de vele vrijwilligers van Eendracht. Eén van deze vrijwilligers is Douwe Broersma. Hij had er voor gezorgd dat de mobiele lichtmast geruisloos werkte door de verlichting op de kantine aan te sluiten. Hierdoor hoefde het aggregaat in de mobiele lichtmast niet te draaien. Derhalve geen herrie voor de kaatsers én de buurtbewoners.

Er zaten al enkele kaatsers breeduit te geeuwen, toen om 1.00 uur wedstrijdleider Jan Nieuwenburg de prijzen aan de volgende parturen kon uitreiken.

Winnaarsronde: 1) Brian Zeilmaker, Zeya Korell en Kaylee Kwast, 2) Chris Outhuyse, Samanta Visser en Simone Veltman en 3) Edwin Keijzer, Nynke Agema en Afina Schrik.

Verliezersronde: 1) Kevin Hoekstra, Norbert Helik en Mariska Miedema en 2) Willem Miedema, Mark Kwast en Debbie Hoekstra. 

|Doorsturen