Sport

Goed nieuws: Dames en Heren teams HMHC kunnen weer trainen

Afgelopen dinsdag vond er weer een persconferentie vanuit de overheid plaats. Ongetwijfeld zaten vele hockeyers en andere sporters met spanning te wachten of er wellicht meer ruimte zou komen om weer te gaan sporten. NOC NSF en alle sportbonden, waaronder de hockeybond, hadden aangedrongen op verruiming van de mogelijkheden voor sporten door (jong)volwassenen. 

 

Wintergames

Hoewel natuurlijk lang niet iedereen blij zal zijn met de nieuwste maatregelen, betekent het voor de hockeyers van HMHC wel dat er weer meer mogelijkheden zijn. Zowel de Dames als de Heren teams gaan vanaf woensdag 3 maart weer trainen. De Dames trainen op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.30 uur, de Heren op woensdag en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.

Door de avondklok kan nog niet helemaal het gewone trainingsrooster worden gevolgd en ook mogen helaas de Veteranen en Trimhockey teams nog niet weer het veld op. Het belangrijkste is echter dat er weer meer mogelijk is, hopelijk volgt er de komende weken verdere verruiming.

De technische commissie zorgt ervoor dat de jeugd, Dames en Heren teams weer twee keer per week kunnen trainen én iedereen op tijd thuis kan zijn. Via de social media en de website van HMHC is het nieuwe trainingsrooster te vinden.

 

Corona maatregelen blijven gewoon van kracht

Het kabinet gaf het tijdens de persconferentie al aan: ondanks de verruiming blijft het van groot belang dat iedereen zich aan de corona maatregelen blijft houden. Ook bij HMHC zijn deze maatregelen nog steeds van toepassing: gescheiden in- en uitgang, clubgebouw blijft dicht, geen ouders op het complex, was vaker je handen, houdt afstand van elkaar (niet voor de jeugd) en er worden geen competitiewedstrijden gespeeld. En ben je niet fit, kom dan niet trainen.

 

Trainingen en onderlinge wedstrijden jeugd weer gestart na vorstperiode

Na een week waarin de hockeyers vooral op het ijs te vinden waren, zijn de trainingen weer gestart. Er lag nog vrij lang sneeuw op en rond het veld, maar de hoofdtrainers vonden het veilig genoeg om weer te beginnen. Dit leidde tot sneeuwballengevechten na de training en teams die het initiatief namen om zelf alvast weer te gaan trainen. Ook dit laat maar zien hoe belangrijk het voor de jeugd is om met elkaar te kunnen sporten naast het vele thuiszitten en online lessen op school volgen.

Komende zaterdag zijn er weer de eerste onderlinge wedstrijden. Zowel de A’s en B’s als C’s en D’s gaan dan weer het veld op. Via de whatsapp groepen van deze teams worden de afspraken gemaakt over de tijden, houdt dat dus in de gaten.

 

HMHC organiseerde digitale ALV 

In het ruim 50-jarige bestaan van HMHC hebben er al heel wat algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden. Meestal in het clubhuis, eerst aan de Vierkantsdijk, later aan de Westerzeedijk. En nog eerder, in de beginjaren: in een willekeurige ruimte die groot genoeg was. Maar nog niet eerder was de ALV digitaal, met leden die thuis achter hun beeldscherm mee konden kijken, mee konden praten én mee konden stemmen. Ook het bestuur van HMHC zat gewoon thuis en had er voor gezorgd dat iedereen die zich had aangemeld ook een uitnodiging kreeg voor de ALV via Teams.

Voorzitter Frank Burkels vertelde de aanwezigen over de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging en op en rondom de velden. Er wordt volop getraind door de jeugd, maar bij de senioren en in de weekenden was helaas weinig activiteit mogelijk. Intussen weten we dat de Dames en Heren teams gelukkig weer kunnen trainen. Op de achtergrond wordt er gewerkt aan het hockeycomplex: een nieuw hek bij de sloot, een verbouwing van de keuken en de ontwikkeling van het Balklandpark waardoor HMHC een nieuwe toegang krijgt.

Als nieuw bestuurslid werd Jacob de Vries benoemd, hij heeft binnen het bestuur van HMHC de portefeuille technische zaken. Hans Rienks leidde de aanwezigen als penningmeester door de financiële zaken. Twee zaken krijgen de komende tijd veel aandacht: de financiële positie van de club, die net als bij andere sportverenigingen behoorlijk onder druk staat, en het weer vergroten van de actieve betrokkenheid van ouders en leden. Een vereniging ben je met elkaar en vraagt inzet van iedereen. Er zijn momenteel vacatures in de sponsorcommissie en de activiteitencommissie en HMHC zoekt voor het komende seizoen een nieuwe wedstrijdsecretaris. 

Het bestuur keek ook alvast vooruit naar de volgende ALV, die in juni plaats zal vinden. Dan worden de begroting en de plannen voor het komende seizoen besproken. Het is te hopen dat deze vergadering dan weer gewoon in het clubgebouw aan de Westerzeedijk kan plaatsvinden, en dat er dan weer volop buiten gesport kan worden. 

 

Wintergames bij HMHC

Na sportactiviteiten bij andere sportverenigingen in het kader van de Wintergames van Beweegteam Harlingen vond vorige week vrijdag de eerste hockey clinic bij HMHC plaats. Een mooie groep jongens en meisjes was aanwezig op de velden aan de Westerzeedijk en maakte kennis met hockey. Er waren vier trainers van HMHC die ze in twee groepen verdeelden zodat iedereen veel aan de bal kwam en persoonlijke tips kreeg. Een geslaagde middag die ongetwijfeld een vervolg krijgt. Houdt de social media van het Beweegteam en HMHC in de gaten voor de komende activiteiten.

 

Dansgroep weer op de velden van HMHC

De velden van HMHC worden voor meer activiteiten gebruikt dan alleen voor hockey. Afgelopen zomer was onder meer de dansgroep Dance up te gast, omdat zij niet binnen konden sporten vanwege de corona maatregelen. Ook komend voorjaar zullen zij weer op het veld oefenen. Zo helpen we elkaar door deze lastige periode, want het belangrijkste is dat jeugd met elkaar kan sporten en bewegen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda