Sport

Droomfinale Afdelingswedstrijd Schoolmeisjes KNKB

De ‘schoolmeisjes’ kaatsen afgelopen zondag een afdelingswedstrijd en een door elkaar loten-wedstrijd bij KV Eendracht in Harlingen. Er stonden 16 afdelingsparturen op de lijst. De verliezers in de eerste omloop stapten over naar een door elkaar loten (d.e.l.) wedstrijd voor tweetallen, aangevuld met vijf aangemelde d.e.l. kaatsers. Hierdoor stonden er na loting 14 parturen op de lijst. Een heel gereken voor wedstrijdsecretaris Douwe Broersma. Maar als voormalig leraar kent Douwe het klappen van de zweep.

Door Ubbo Posthuma

Alle prijswinnaars in beeld. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Bij de afdelingswedstrijd werd vooral in de eerste omloop het niveauverschil duidelijk zichtbaar in de uitslagen. Zo eindigden er maar liefst drie partijen op een eindstand van 5-0. In de tweede omloop werd de partij tussen de afdelingen Tzum en Niawier-Metslawier pas op een stand van 5-5 + 6-6 door een bovenslag van Tzum beslist. Er viel op kaatsgebied dus veel te genieten.

In de eerste halve finale was het favoriete partuur Dronryp te sterk voor het prima kaatsende tweetal uit Folsgare, maar het gemis van een derde maat deed zich toen gelden. In de tweede halve finale was het eveneens tot de favorieten behorende Bolsward te sterk voor Tzum.

 

De finale ging tussen partuur 4 Dronryp (Femke Alberda, Ilse Marije van Beem en Lisanne Scharringa), tegen partuur 11 Bolsward (Inge Blanke, Femke Folkers en Noa Elzinga). Het werd een prachtige partij met geweldig opslagwerk van Noa namens Bolsward en Femke namens Dronryp. Prima uitslagwerk, tussenspel en talloze bovenslagen van beide parturen. Een genot voor de toeschouwers om te zien. Bolsward pakte het eerste bordje. Dronryp sloeg terug, en kwam zelfs met 3-1 voor. Maar onder aanvoering van Noa vocht Bolsward zich terug en pakte meerdere keren op de stand 6-6 het eerst, om vervolgens naar een 3-4 voorsprong uit te lopen. Dronryp kwam terug, maar op de stand 4-4 + 4-6 sloeg het de kleine kaats niet voorbij en werd het 4-5 voor Bolsward. Nu was Dronryp aan de beurt en met een bovenslag op de stand 6-2 werd het 5-5. In het laatste eerst sloeg Dronryp echter twee maal buiten en Bolsward eenmaal boven. Op de stand 5-5 + 0-6 bij een kleine kaats, plaatste Noa een zitbal en was de overwinning voor Bolsward een feit.

 

Uitslag

1) Bolsward: Inge Blanke, Femke Folkerts, Noa Elzinga

2) Dronryp: Femke Alberda, Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa

3) Folsgare: Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen

3) Tzum: Marrit Wielenga, Gerbrich Koster, Yannah Palma.

 

Bij de door elkaar loten-wedstrijd voor tweetallen waren in de eerste en tweede omloop enkele leuke partijen te aanschouwen. In de derde omloop speelden de laatste vier parturen de halve finales. Partuur 14 nam tegen partuur 2 een voorsprong van 5-1, maar kon de partij maar niet uitmaken. Pas op de stand 5-5 + 6-2 lukte het alsnog. Ook de andere halve finale verliep gelijk opgaand. Op een stand 4-5 + 6-6 werd partuur 9 de winnaar.

 

In de finale kaatsten partuur 9 (Ilse Kooistra en Berber v.d. Goot) tegen partuur 14 (Femke Buwalda en Afke Marij v.d. Goot) tot 2-2 een gelijk opgaande partij. Hierna liep partuur 9 uit naar een 5-2 voorsprong alvorens partuur 14 het derde bordje pakte. Echter op de stand 5-3 + 6-4 maakte partuur 9 de partij uit.

 

Uitslag

1) Ilse Kooistra, Raerd en Berber van der Goot, Goënga

2) Femke Buwalda, Franeker Afke Marij v.d. Goot, Goënga

3) Nadja Rinske Moufakkir, Leeuwarden, Marleen Haarsma, Reduzum

4) Janneke Posthumus, Ried, Petra Brouwer, Arum.

 

Na afloop van de wedstrijden werden de vrijwilligers en behulpzame ouders van de kaatsers door Douwe Broersma bedankt voor hun hulp. Dat gold eveneens voor Henk Bleeker en Jan Nieuwenburg die de kantine op uitstekende wijze bemanden. De prijzen, medailles en waardebonnen werden met een toepasselijk woordje door Douwe Broersma uitgereikt. Ook scheidsrechter Age Tichelaar werd nog even in het zonnetje gezet. Hij was vanaf tien uur ’s morgens actief als scheidsrechter en de hele dag steevast op zijn post.

 

Jan Nieuwenburg hield een oogje in het zeil en kwam af en toe met een patatje of kroket langs. “Je late die jonge toch niet verhongere”, zei Jan. Het zijn mensen die goud zijn voor de club. Age ging dan ook trots als een pauw met een krans naar huis toe. Die moest uiteraard even aan de gevel bevestigd worden. “Dat doen ik wel even seun”, liet Jan Nieuwenburg weten. Gewapend met hamer, muurspijker en trapje zou Jan de klus wel even fiksen. Maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Na vier keer op zijn duim geslagen te hebben en enkele verwensingen, zat de spijker na een kleine 20 minuten dan eindelijk in de gevel. “Halleluja”, riep Age dan ook triomfantelijk. Maar Jan keerde helaas met een blauwe duim huiswaarts.

|Doorsturen

BuienradarAgenda