Sport

Derde speelronde Copini 60+ kaatscompetitie 2022

Na vier weken is de Copini 60+ kaatscompetitie weer hervat met Henk Bruinsma en Piet Hoekstra als nieuwe competitiekaatsers. Met totaal veertien deelnemers op de lijst werd er in drie perken gekaatst.

In perk 1 kaatsten partuur 1 met Simon de Groot, debutant Piet Hoekstra en Geert Voogd tegen partuur 2 met Eddy Sjollema, Douwe Broersma en Thom Zuiderhof een spannende partij. Beurtelings pakten twee gelijkwaardige parturen een eerst. Bij partuur 1 sloeg Simon de Groot sterk op en in het perk prima uit. Piet Hoekstra sloeg als voorinner goed uit, maar maakte te veel opslagfouten. Geert Voogd sloeg zowel beheerst op als uit. Bij partuur 2 speelde Eddy Sjollema als kersverse koning van de Lanen een prima partij zowel aan de opslag als vanuit het achterperk. Douwe Broersma sloeg vooral onderhands goed uit en had aan de opslag zo nu en dan een bal voor. Thom Zuiderhof scoorde met zijn uitslag ruim voldoende, maar zijn opslag kende teveel fouten net als zijn tegenstander Piet. Met viermaal 6-4 aan de telegraaf en driemaal 6-6 werd op de stand 5-5 en 6-6 partuur 1 de gelukkige winnaar met een zitbal net over de voorlijn opgeslagen door Piet Hoekstra, een pripper dus. 

 

Partuur 3 Frans Alberda en Sieds Swart moesten tegen partuur 4 Piet Stellingwerf en Kerst Heida. En hier waren de verschillen toch een bitsje anne grote kant. Piet Stellingwerf is natuurlijk een toeke maat maar Heida zit nog in de beginfase van sien kaatscarrière. Sieds Swart had ur wel zin in die vloog as een jonge hinde over ut veld, hij dook zelfs op ballen dan ston ie hast op sien hasses. En Frans Alberda was gewoon in vorm en brocht sien balsjes wat achterin bij Piet Stellingwerf en die had een billug werk om die dingen tot een kaats te verwerken. Ze kwamen dan oek te kort want op 5-2 en 6-0 viel de laatste slag in ut voordeel van partuur 3.

 

De nummers 5 Johannes Hinrichs en Wiebe van Dijk namen het op tegen nummer 6 Kassie v.d. Heide en de nieuwkomer Henk Bruinsma, die uut een bekende kaatsfamilie komt. En je kon wel sien dat Henk kaatse kon, hij sloeg oek nog twee in de nog af te bouwen tribune. Maar ze hadden wat pech op 6 geliek want de eerste keer sloegen ze Kerst Heida een bal op sien hasses en die ston net anne verkeerde kant vanne kaats. Later leek ur nog een bal van Henk Bruinsma boven te gaan maar toen liep die skoolmeester Simon de Groot weer inne weg. Dient wel gezegd dat Johannes Hinrichs as een wild ston te slaan achterin ut perk. Kassie v.d. Heide wudde kootst deur sien grote broer Porky v.d. Heide, ut was jammer dat Kassie niet luusterde. Wiebe moest ur even inkomme later ging het goed, alleen toen ie viel moesten 6 man um overeind helpe. Uuteindelijk wudde ut 5-0 en 6-6 en weer ging ut eerst naar partuur 5 einde partij.

 

Tussenstand na 3 partijen

No. Deelnemers, Eersten Voor-Tegen, Puntenverschil

1. Gerard Voogd                    21-  7   4

2. Sieds Swart                       21-10 10

3. Johannes Hinrichs               21-10   4

4. Kerst Heida                       16-16  -2

5. Douwe Broersma                15-12.  4

6. Wiebe van Dijk                  14-  3.  2

7. Simon de Groot                  14-  5.  4

8. Frans Alberda                    14-13.  4

9. Piet Stellingwerf                 14-17  -6

10. Pollie Kwast                    12-  9   0

11. Eddy Sjollema                  11-12  -2

12. Thom Zuiderhof               11-18  -6

13. Geert Zeilmaker                10-12  -4

14. Andries Koornstra               8-12  -4

15. Klaas Kloosterman              8-12  -4

16. Gerrit Bijdeweg                  7-  5   2

17. Teake Koster                     7-  5   2

18. Piet Hoekstra                     7-  5   0

19. Hobbe Kooistra                  7-  8  -4

20. Jan Kwast                         5-  6  -2

21. Rick Vlieger                      3-  6  -2

22. Karst van der Heide             2-12   0

23. Henk Bruinsma                  0-  6   0

|Doorsturen

BuienradarAgenda