Nieuws

Zwerfafvalactie: verdien € 100 met je club of school

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke gaan in 2018 de strijd aan met zwerfafval. Samen met inwoners, scholen, verenigingen en andere groepen kan iedereen meedoen aan dit project. Elke school, vereniging of buurt kan een eigen opruimactie organiseren op een zelf gekozen datum en daarmee € 100 verdienen. 

Aanmelden kan op www.samenfryslanschoon.frl.

Langs de Nederlandse snelwegen ligt 100.000 ton zwerfafval.  Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Friesland is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s.

Naar schatting belandt ruim 4% van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is ongeveer 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Friesland komt dit neer op ruim 9,5 miljoen euro.

Ook op een ludieke manier kun je aandacht vragen rondom het thema zwerfafval. Je kunt met het dorp gaan magneetvissen en daarmee het water schoonmaken. Of je kunt aan ‘plogging’ doen. Plogging is een nieuwe trend uit Zweden en combineert hardlopen met afval opruimen. Zonder een afvalzak in je handen hoor je er als hardloper niet meer bij in Zweden.

 

De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin en de gemeenten Waadhoeke en Harlingen de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Dorpen en verenigingen kunnen in heel 2018 meedoen aan de actie en daarmee € 100 verdienen. Meer informatie bij Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie: l.statema@friesemilieufederatie.nl.

|Doorsturen