Nieuws

WW in Friesland verder gedaald

In juli nam de WW in Friesland verder af met 5,7 procent. In vrijwel alle sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen. In het onderwijs nam het aantal uitkeringen toe. De WW daalde in juli 2021 voor de zesde maand op rij en is na een sterke stijging vlak na de corona-uitbraak weer onder het niveau van eind 2019.

WW in juli verder gedaald

Eind juli telde Friesland 7.983 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 481 uitkeringen (-5,7%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in de afgelopen maand in vrijwel alle sectoren. Vooral in de horeca en de bouw nam het aantal WW-uitkeringen af. In het onderwijs was sprake van een toename van de WW. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli 2021 lag het aantal WW-uitkeringen ook ruim lager dan een jaar eerder (-29,5%) en zelfs weer onder het niveau van eind 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie.

 

WW in heel Nederland gedaald

Eind juli telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 238.309 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 14.082 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,9%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in juli af. Een jaar eerder telde Nederland 300.801 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 76.574 uitkeringen (-25,5%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

 

Regionale verschillen

In juli nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

Het UWV verstrekte eind juli in Harlingen 194 WW-uitkeringen; 7,6% minder dan vorige maand. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling van 35,8%.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda