Nieuws

Wonen Noordwest Friesland plaatst tiltmeters in Tzummarum

TZUMMARUM - Wonen Noordwest Friesland heeft in vier woningen in Tzummarum tiltmeters laten plaatsen. De Woningcorporatie wil hiermee in beeld brengen wat de gevolgen zijn van gas- en zoutwinning.

Rein Hagenaars, voormalig directeur Wonen Noordwest Friesland en directeur Reinier Brongers van StabiAlert schudden elkaar de hand. Hiermee zetten ze de metingen in werking.

In Noordwest Friesland wordt al lange tijd gas en zout gewonnen, en dat leidt tot bodemdaling. Maar wat voor gevolgen heeft deze winning voor de bodem? Welke effecten heeft het op de woningen die er staan? En als er dan schade ontstaat, hoe toon je aan dat het door gas- en zoutwinning komt?

In de wet is vastgelegd dat degene die schade heeft door gas- en zoutwinning, zelf de bewijslast heeft. Alleen voor de provincie Groningen is hierop een uitzondering gemaakt. Maar voor de rest van Nederland geldt dat mensen zelf moeten aantonen dat de schade door winning is ontstaan. Dat is een kostbare en langdurige zaak. 

“Het zou zo moeten zijn dat het bedrijf dat aan winning doet, ook de gevolgen van deze activiteiten in kaart brengt”, stelt Wonen Noordwest Friesland. “Zij hebben daarvoor de kennis en de middelen. Maar dat gebeurt simpelweg niet. En eigenlijk is dat te gek voor woorden!” Wonen Noordwest Friesland ging daarom zelf tot actie over: “Als corporatie nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid en komen zelf in actie. In de komende jaren laten wij in beeld brengen wat de gevolgen zijn van gas- en zoutwinning op de bodem en onze woningen.”

Op verzoek van Wonen Noordwest Friesland heeft het bedrijf StabiAlert tiltmeters geplaatst in vier woningen in Tzummarum. Het gaat om woningen aan de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, Lytse Buorren en Evert Sybesmastrjitte. Een tiltmeter is een bewezen techniek die al langer bestaat. Het levert een hele precieze en uitgebreide meting van de veranderingen in de bodem op. Het vlak tussen deze woningen wordt met deze Tiltmeters ‘bewaakt’ en weergegeven in een 3D-model. Deze metingen zijn niet alleen voor Wonen Noordwest Friesland van belang, maar kunnen ook breder gebruikt worden. 

Eind oktober zijn deze tiltmeters in gebruik genomen door inmiddels gepensioneerd directeur-bestuurder Rein Hagenaars en Reinier Brongers, directeur van StabiAlert. “De komende jaren worden de effecten van gas- en zoutwinning in dit gebied gemeten, zodat ook duidelijk wordt welke schade ontstaat door gas- en zoutwinning.”

Ook in Harlingen worden, met het oog op de zoutwinning onder het wad, tiltmeters geplaatst. Vorige week informeerde de HC naar de stand van zaken; de tiltmeters waren toen nog niet geplaatst.

|Doorsturen

Buienradar



Agenda