Nieuws

Weinig zicht op georganiseerde criminaliteit in Noordelijke zeehavens

De politie en andere handhavingsorganisaties hebben niet of nauwelijks zicht hebben op wat er zich in de Noordelijke zeehavens (Eemshaven, Delfzijl, Lauwersoog en Harlingen) afspeelt als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Concrete controles zijn er weinig en toezicht is er (zeker in de nachtelijke uren) nauwelijks. Geen van de organisaties heeft een goede informatiepositie in de havens. Dit blijkt uit onderzoek van Pro Facto in opdracht van Politie en Wetenschap.

Hoewel er geen concrete bewijzen zijn dat georganiseerde criminaliteit voorkomt in de Noordelijke havens, lijkt het wel aannemelijk dat dat het geval is, meldt Pro facto. “De beperkte mate van toezicht en het grotendeels openbare karakter van de havens bieden gelegenheid voor criminele activiteiten die in grotere havens steeds moeilijker worden. Veel betrokkenen binnen en buiten de politie zijn er dan ook van overtuigd dat er zich ook in de Noordelijke zeehavens dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen, maar dit is gebaseerd op onderbuikgevoelens.”

De prioriteit voor de Noordelijke zeehavens is nu laag. Om prioriteiten te stellen en gerichte acties te kunnen ondernemen is goede informatie een belangrijke voorwaarde. In de systemen van de politie en andere handhavingsorganisaties (zoals de Koninklijke Marechaussee, de douane, inspecties en gemeenten) is die informatie niet aanwezig, stelt Pro Facto. “Daardoor is er geen gestructureerd en onderbouwd beeld van de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit in de zeehavens. De puzzelstukjes komen niet bij elkaar.”

“Er is sprake van een vicieuze cirkel. De Noordelijke zeehavens hebben geen prioriteit bij de politie en daarom wordt er niet actief en gestructureerd geïnvesteerd om goede informatie boven water te krijgen. Daardoor zijn er geen gerichte controles en acties die verdachte zaken aan het licht brengen, waardoor het onderwerp geen prioriteit krijgt. Die cirkel zou doorbroken moeten worden.”

|Doorsturen

Seun

2020-10-11 11:10:56

Misschien de ouwe grieze jongens van de verboden motorclub met hun luid knetterende motoren iets beter in de gaten houden.

Buienradar



Agenda