Nieuws

Tien miljoen euro beschikbaar voor vergunningen

Waddenfonds start opkoopregeling garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij- en natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat 6,5 % van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij.

Om te mogen vissen op garnalen in de Waddenzee heeft een visser een zogenaamde GK-vergunning nodig. Aan de vergunning is ook een motorvermogen gekoppeld. In totaal zijn er 89 van deze vergunningen in omloop.

Van 1 tot 30 april kunnen vissers hun GK-vergunning aanbieden via een Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Hun GK-vergunningen worden dan beëindigd. Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen, meldt het Waddenfonds in een persbericht. Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers meer perspectief bieden in de niet gesloten gebieden.

Vorig jaar stelde het Waddenfonds een gelijknamige opkoopregeling open. Die leidde toen niet tot het uitkopen van garnalenvissers. Inmiddels is er een nieuwe, verruimde regeling waarvan vissers met een GK-vergunning op vrijwillige basis gebruik kunnen maken. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de herziene regeling.

“De regeling sluit naadloos aan bij onze hoofddoelstellingen’’, aldus voorzitter Cees Loggen. “We investeren in natuurontwikkeling en bescherming van de Waddenzee, dat is het belangrijkste. Maar bieden de garnalensector ook een duurzamer perspectief op inkomsten.’’

De tenderregeling gaat alleen door als er minimaal 10 GK-vergunningen uit de markt worden genomen. Garnalenvissers kunnen vrijwillig hun vergunning aanbieden. Er worden niet meer dan 30 GK-vergunningen opgekocht. Per GK-vergunning kan niet meer dan € 688.194 subsidie worden toegekend en tevens kan er niet meer dan € 3114 per kilowatt (kW) worden aangevraagd.

Aanvragen subsidie

De subsidieregeling wordt in opdracht van het Waddenfonds uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Specifieke informatie over de subsidieaanvraag is te vinden op www.snn.nl/HTGW en verkrijgbaar via 050 5224 915 of bedrijvenregelingen@snn.nl.

De subsidie wordt toegekend op basis van een rangschikking van de aanvragen. Hierbij is de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag doorslaggevend. De garnalenvisser die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt het eerste voor subsidie in aanmerking. De aanvrager die de hoogste subsidieaanvraag indient, komt als laatste in aanmerking voor opkoop.

|Doorsturen

BuienradarAgenda