Nieuws

Tekort aan vrijwilligers en te weinig jongeren die blijven

Voortbestaan Hosanna in gevaar?

Was dit de laatste Sinterklaasintocht met Hosanna? Als er niet iets verandert misschien wel. Een tekort aan vrijwilligers en te weinig jongeren die blijven om het verloop bij de vereniging op te vangen, is wellicht de grootste bedreiging voor de laatste drumband in Harlingen die in 2025 haar eeuwfeest beslist wil halen. De mensen bij Hosanna blijven in ieder geval positief.

(Foto: Edith Kreike-Norg)

“Maar tegelijk is dit ook de grootste uitdaging om er als gemeenschap iets aan te doen”, zegt René Attema in zijn veertigste jaar dat hij lid en muziekdocent is van Hosanna. “Het bestuur van de muziekvereniging is inmiddels gekrompen tot een onverantwoord aantal. Er is redelijk veel instroom van jeugd, maar te veel tieners en jongvolwassenen haken na verloop van tijd om uiteenlopende redenen toch weer af. Het klinkt alsof de sfeer bij de vereniging momenteel niet prettig is, maar dat is absoluut niet waar. We hebben plezier in muziek maken en dansen en dat zie je terug bij de optredens. Kinderen kunnen voor een lage contributie bij ons muziek- en danslessen volgen. Hosanna heeft een prachtig gebouw waar ook anderen een plekje hebben gevonden. Het is bijzonder jammer als dit alles zou ophouden. Zorgen zijn er dus wel.”

De tijd dat de vereniging meer dan honderd leden telde is voorbij. Niet alle optredens worden tegenwoordig meer aangenomen en het kan gebeuren dat er optredens afgemeld moeten worden, omdat er te weinig bezetting is. Het gevolg van dit alles is ook minder financiële armslag. “Dat er onlangs zes trommels op kosten van Omrin REC Harlingen gereviseerd konden worden is ontzettend top. De mooie samenwerking met muziekvereniging OpMaat uit Berlikum zorgt er voor dat beide verenigingen met minder risico optredens kunnen aannemen. Daarnaast lopen er verschillende projecten met andere partijen, waaronder de ikc Prins Johan Friso. Er zijn dus initiatieven genoeg”, vervolgt René.

Het probleem doet zich niet alleen bij Hosanna voor en daarom is er op korte termijn een overleg tussen soortgelijke muziekverenigingen in de regio. Hoe kan Hosanna bijvoorbeeld meer tieners en jongvolwassenen vasthouden? Dat is een grote uitdaging. “Een samenwerking met de muziekschool is een kans, maar volgens mij zien zij ons meer als een concurrent”, meent René. “Want anders hadden pogingen van onze kant samen te werken al lang iets opgeleverd en ik spreek uit ervaring vanuit het verleden. De muziekscholen zijn overigens ooit opgericht ter ondersteuning van onder meer muziekverenigingen nota bene en worden daarvoor gesubsidieerd door de overheid.”

“Tijdens de intocht van Sinterklaas zagen wij best veel oud-leden langs de kant staan. Kom op, ga weer spelen of wordt vrijwilliger. Op zeer korte termijn zijn er om te beginnen bestuursleden nodig, maar ook op andere posities. We blijven positief en gaan ervanuit dat het goed gaat komen. Na een aantal maanden zonder instructeur, is het gelukt onlangs een nieuwe aan te stellen.”

Terugkerende leden, nieuwe leden, belangstellende bestuursleden en vrijwilligers kunnen een e-mail sturen naar rpattema@home.nl, of kom langs op de repetitie, of neem contact op met iemand anders van Hosanna via de website van de vereniging.

|Doorsturen

BuienradarAgenda