Nieuws

Voedselactie Dorcas

De jaarlijkse voedselactie van Dorcas wordt vrijdag 9 en zaterdag 10 november gehouden in supermarkt Poiesz te Harlingen. Bij de flessenautomaat staat weer een collectebus bestemd voor de transportkosten.

 

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie ras geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt samen met plaatselijke kerken en partnerorganisaties. De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die door Dorcas worden ondersteund. Onder anderen ouderen en gezinnen die zijn opgenomen in sociale projecten. Dorcas wordt daarbij geholpen door lokale partners die precies weten wie hulp nodig heeft. In het werkgebied van Dorcas besteedt men veel aandacht aan het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het opleiden van jonge mensen en het verlenen van microkredieten en het opstarten van kleine bedrijven. Al deze projecten hebben het doel mensen weer zelfstandig te maken. Meer info over Dorcas op www.dorcasvoedselactie.nl.

 

|Doorsturen