Nieuws

Visserijruzie niet echt bijgelegd maar wel voorbij

HARLINGEN - De ruzie tussen VVD-raadslid Gerrit-Jan de Vries en het bestuur van de Stichting Visserijdagen, die de afgelopen maanden doorsudderde, is voorbij. Hoewel het bestuur teleurgesteld is in de verklaring die De Vries afgelopen woensdag voorlas in de raadszaal, zet het bestuur van de Visserijdagen een punt achter de kwestie. En het bestuur accepteert toch de subsidie van de gemeente.

“Wij kunnen - en willen - onze energie vanaf nu weer volledig richten op de feestelijke zestigste editie die voor de deur staat”, meldt het bestuur van de Visserijdagen in een persbericht. “Daar willen we een topfeest van maken. In het belang van Harlingen en de Harlingers. Van de eigen inwoners, ondernemers en de vele duizenden mensen die de Visserijdagen bezoeken. Daarom hebben wij besloten de gemeentelijke subsidie te aanvaarden en te benutten om onvergetelijke Visserijdagen 2019 neer te zetten.”

 

Geschoffeerd

De ruzie begon nadat De Vries eind februari suggereerde dat de stichting rekeningen niet zou betalen. Dat ging het bestuur van de Stichting Visserijdagen te ver. Vrijwilligers die veel tijd in de organisatie van de Visserijdagen steken, voelden zich geschoffeerd. De Vries zou verhalen gehoord hebben in de stad over de Visserijdagen; bewijs heeft hij niet geleverd. Hij benadrukte dat het zijn taak is om als raadslid vragen te stellen over de besteding van publiek geld.

 

“Uiteraard mag een raadslid vragen stellen”, stelde het bestuur van de Visserijdagen. “Echter de aantijging dat wij rekeningen niet betalen - in ieder geval de suggestie wordt gewekt - is pertinent onjuist en accepteren wij niet.” Het bestuur van de Visserijdagen eiste een rectificatie van De Vries. Maar die kwam er niet, waarop de stichting bedankte voor de subsidie. “Daarnaast gaan wij in september 2019 onze inzet ten behoeve de Harlinger Visserijdagen heroverwegen”, schreef het bestuur van de stichting in een brief aan het gemeentebestuur. Volgens het bestuur was het voldoende geweest als De Vries had gemeld dat de geluiden uit de stad op een misverstand berusten.

 

Wethouders

Vervolgens ontstond er een patstelling, en kreeg de kwestie een politiek tintje, toen De Vries meldde dat hij na coalitieoverleg had besloten geen rectificatie te doen. “Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders.”

 

Afgelopen woensdag zei De Vries in de raadszaal dat hij juist een einde had willen maken aan de “sluimerende geruchten” over de Visserijdagen. Hij stelde dat hij geen afbreuk wilde doen aan de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers “die het evenement tot een jaarlijks hoogtepunt van onze stad maken. Desalniettemin vind ik dat het een raadslid vrij moet staan vragen te stellen over de besteding van publiek geld. Ik ben en blijf van mening dat er financiële transparantie moet zijn voor alle subsidie vragende stichtingen en verenigingen”, zei De Vries. “Wat mij betreft gaat de energie vanaf nu zitten in de voorbereiding van de zestigste editie van de Visserijdagen. De subsidie van de gemeente zou niet onbenut moeten blijven bij het nastreven van dit gemeenschappelijke doel.”

 

Goedkeuring

Jappie Saakstra (Harlinger Belang) was verbaasd over de steun van de wethouders. Toen hij De Vries daar naar vroeg, bleek dat de kwestie ter sprake was gekomen tijdens een coalitieoverleg waar de wethouders slechts bij zaten. “Ik had de wethouders niet moeten noemen”, zei De Vries. Het bestuur van de Visserijdagen is teleurgesteld in de verklaring van De Vries. Het bestuur had verwacht en gehoopt dat hij verslag zou doen van de controle van de cijfers, die door De Vries werd uitgevoerd, met de toevoeging dat de uitspraak over niet betaalde rekeningen op een misverstand berust. “Maar aangezien hij dit punt niet in zijn verklaring heeft benoemd, vatten wij dit op als goedkeuring van het financiële beleid en beschouwen wij dit punt als afgedaan.”

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda