Nieuws

Afvaloven moet minder zoutzuur uitstoten

Uiterste houdbaarheidsdatum afvaloven in zicht?

HARLINGEN - Omrin moet vanaf 1 januari 2019 de uitstoot van de afvaloven aanpakken en flink minder zoutzuur uitstoten. Dat is het resultaat van een motie van GrienLinks, SP en PvdA, die unaniem werd gesteund, afgelopen woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Omrin laat desgevraagd weten aan de eis te gaan voldoen.

 

De afvaloven stoot al jaren (onder andere) te veel zoutzuur uit en zit daarmee ver boven andere afvalverbranders. Dat komt doordat Omrin een vaste - ruime - waarde neemt als meetcorrectie op het jaargemiddelde. Het maximum zit op 5 mg per kubieke meter, en Omrin rekt dat op met 4 mg (80 procent meer). Vergelijk je dat met een snelheidslimiet, dan zou je op een snelweg waar je 120 mag rijden, pas een boete krijgen als je sneller dan 216 kilometer per uur rijdt.

 

Rijkswaterstaat heeft onlangs overduidelijk een juiste methode voorgeschreven, en die biedt een marge van 1 mg. (Vertaald naar bovenstaand snelheidsvoorbeeld is dat geen 216 maar 144 km/uur.) Rijkswaterstaat stelt dat de werkwijze van Omrin leidt tot onnodige milieubelasting. Daarnaast zorgt de hoge zoutzuuruitstoot in de afvaloven van Omrin tot snelle corrosie van de stoomleidingen, en dat heeft al vaker tot storingen geleid, waarbij ook dioxine is vrijgekomen.

Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin: ““Wij zullen altijd voldoen aan wet- en regelgeving, ook als de richting verandert. Zoals nu het geval is door de nieuwe waarden die Rijkswaterstaat in een memo heeft gepubliceerd ontstaat er een nieuwe situatie en gaan we daaraan voldoen. Wij streven daarbij altijd naar een integrale oplossing voor een juist evenwicht in dit milieutechnische verhaal.”

 

Stichting Afvaloven Nee dringt al veel langer aan op handhaving vanwege de te grote uitstoot van (onder andere) zoutzuur. De stichting richtte zich eerder al tot de Europese Commissie, die erkende dat de meetcorrectie van Omrin te royaal is. Afvaloven Nee stapte in juni naar de Raad van State vanwege de te hoge uitstoot van zoutzuur. Deze zaak draait ook om de meetcorrectie. De uitspraak in die zaak is maar liefst drie keer uitgesteld. De HC vroeg ruim twee weken geleden naar de stand van zaken. Het zou volgens een voorlichter “niet al te lang meer duren”, maar er is nog steeds geen uitspraak.

 

Houdbaarheidsdatum

Is de uiterste houdbaarheidsdatum van de Reststoffen Energiecentrale in Harlingen in zicht? Zo begint een brief die CdK Arno Brok eind vorige maand aan Omrin en haar aandeelhouders schreef. In de brief krijgt Omrin stevige kritiek. De CdK vraagt om een technische doorlichting van de afvaloven, en openheid en betere communicatie. “Wij verwachten dat de Omrindirectie de verantwoordelijkheid neemt die zij tot nu toe niet heeft genomen maar wel degelijk de hare is.”

 

|Doorsturen