Nieuws

Tweede zaak bij kwestie ‘Sjoemel-rechtspraak’

HARLINGEN – De kwestie ‘Sjoemel-rechtspraak’, een juridisch drama rond de bouw van en prefab opbouw pal tegen het naastgelegen huis, is uitgebreid met een tweede zaak. Deze tweede zaak is eveneens opgepakt door Hans Gobes, nadat er vorige week een ingezonden stuk van B. Hoogeveen in de Harlinger Courant verscheen. Hoogeveen zag overeenkomsten tussen de kwestie ‘Sjoemel-rechtspraak’ en zijn verhaal: een geblokkeerde achterdeur en de bouw van een muur vlak voor een raam. 

De aanbouw pal voor een raam.

De kwestie ‘Sjoemel-rechtspraak’ draait om de bouw van een prefab huis pal naast een woning, terwijl daar een meter tussen hoort te zitten. Dat gebeurde met toestemming van de gemeente Harlingen. Het was het begin van een jarenlange juridische strijd, waar Gobes het boek ‘Sjoemel-rechtspraak’ over schreef.

In dit boek beschrijft Gobes de juridische strijd, die in 2012 begon. Zaak na zaak werd verloren. Pas in 2015 werd duidelijk dat er twee versies van de Bouwverordening van de gemeente Harlingen in omloop waren. In één van beide versies ontbreken enkele leestekens, waardoor een deel van de verordening een heel andere betekenis krijgt. 

Gobes ziet genoeg aanknopingspunten in de zaak van Hoogeveen, waar een aanbouw vlak naast de garage van Hoogeveen wordt gebouwd. Dat past niet in de bouwverordening, maar er wordt gesteld dat het om een vergunningvrij bouwwerk zou gaan. Volgens Gobes zou de gemeenteraad maatregelen moeten treffen om zulke misstappen in de toekomst te voorkomen.

Gobes stelt verder dat er sprake is van (juridische) trucs, en had de aanbouw simpelweg niet zo dicht bij de garage van Hoogeveen gebouwd mogen worden. Gobes heeft de indruk dat bestuursrechters zaken richting de civiele rechter dirigeren. “Daarmee is dan de gemeente géén partij meer en buiten de gevarenzone van aansprakelijkheid voor schade.”

Hij merkt op dat in beide zaken dezelfde rechters en dezelfde leden van de commissie voor klachten en bezwaarschriften een rol spelen. Volgens Gobes was de commissie in beide zaken niet onafhankelijk maar vooringenomen. “Deze commissie is in de onderhavige zaken, een rondreizend circus van ambtenaren uit buurgemeenten die overal dezelfde voorstelling geven.” Gobes stelt dat de gemeente de rechter in eerste aanleg onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. “Dat wekt de schijn van bedrog en is mogelijk een strafbaar feit. In beide zaken hebben de rechters dit miskend of nog erger gedoogd.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda