Nieuws

Twee onderscheidingen voor aftredende Eendracht-voorzitter Jan Nieuwenburg

Woensdag was een bijzondere dag voor kaatsminnend Harlingen: naast de jaarlijkse herdenking bij het standbeeld van Hotze Schuil, was er het afscheid van Eendracht-voorzitter Jan Nieuwenburg.

Door Ubbo Posthuma

Jan Nieuwenburg (l) ontvangt het erelidmaatschap van kv Eendracht en tegeltableau (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

In bijzijn van de familie van de legendarische Harlinger kaatser, werd door erelid Albert Dijkstra een krans om het beeld van Hotze gehangen. Vervolgens werd koers gezet naar de feesttent op het Eendrachtkaatsveld, voor het afscheid van Jan Nieuwenburg.

 

Na koffie en gebak nam bestuurslid Douwe Broersma het woord en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Broersma blikte in zijn speech nog even terug op de carrière van Jan Nieuwenburg. Geboren in Harlingen als mannelijke helft van een tweeling en op jeugdige leeftijd verhuisd van de Nieuwstraat naar de Tjerk Hiddes de Vriesstraat, een echte ADS er. Reeds toen al maakt Jan zich als vrijwilliger verdienstelijk bij zowel de voetbalvereniging Harlingen, als bij kaatsvereniging Eendracht. Het duurde echter tot eind 1979 eer Jan voor het eerst bestuurslid bij de kv Eendracht werd.

 

Lening

Hij verliet de kaatsvereniging om als voetbalscheidsrechter aan de slag te gaan. Maar toen hij met fluiten stopte, keerde hij terug naar kv Eendracht. Toen de bouw van onder andere kantine ’t Skuulhoekje duurder werd dan voorzien, begon Jan met kaart- en bingoavonden om extra geld binnen te halen. Met vanaf 2005 de Bouwvereniging en Stichting Ouwe Seunen als sponsors, ging het kv Eendracht financieel weer voor de wind. In 2008 werd Jan onderscheiden als Ouwe Seun van het Jaar.

 

Het 110-jarig jubileum van kv Eendrachtging niet door: in 2009 was de bodem van de kas in zicht en de toenmalige penningmeester werd geroyeerd. Jan Nieuwenburg werd voorzitter en Jelle Helvrich de nieuwe penningmeester. Ze stonden voor de haast onmogelijke taak kv Eendracht voor een financiële ondergang te behoeden. Het jubileumjaar 2010 werd een overlevingsjaar. De jubileumcommissie werd ontbonden want er was geen geld voor extra festiviteiten. De Bouwvereniging en Stichting Ouwe Seunen trokken zich terug als sponsors. Een lening bij de bank was noodzakelijk, maar werd afgewezen. Met de overstap naar een andere bank - met het terrein en opstallen als onderpand - lukte het wel. Uitgaven werden bevroren en zelfs kaatsballen konden niet meer worden aangeschaft.

 

Bingoavonden

Naast de zorgen om de financiële situatie van de vereniging kwamen daar nog eens de zittingen bij de rechter en advocaten bij. Jan bleef de kaart- en bingoavonden organiseren en er kwam een jaarlijkse verloting ten bate van het jeugdkaatsen bij. Hij benaderde de Harlinger ondernemers en bedrijven met succes voor prijzen en sponsoring. Het bleven financieel magere jaren maar de vereniging hield het hoofd boven water en de rechtbank veroordeelde de geroyeerde penningmeester tot  terugbetaling van het onrechtmatig toegeëigende verenigingsgeld van ruim  € 15.000.

 

Het lukte Jan nieuwe bordsponsors te werven. De wedstrijdagenda werd uitgebreid met meer zachte bal-kaatspartijen. De kroon op zijn werk was het binnenhalen van een nieuwe hoofdsponsor in 2016. Op deze manier hebben Jan en Jelle door hun tomeloze inzet de vereniging voor de ondergang behoed en de financiële cijfers zijn momenteel weer in het zwart geschreven.

Al deze werkzaamheden kon en mocht Jan vervullen omdat zijn vrouw Jelly er voor honderd procent achter stond. Thuis en ook in de kantine hielp zij waar nodig altijd mee.

 

Bondinsigne

De functie van voorzitter van kv Eendracht is na vandaag vacant. “Als de profielschets van de nieuwe voorzitter aan de invulling en uitvoering moet voldoen zoals Jan dat heeft gedaan, is er geen mens op aarde te vinden die de nieuwe voorzitter kan worden”, liet Broersma weten. Het bestuur en leden van kv Eendracht hebben unaniem besloten het erelidmaatschap van de vereniging aan Nieuwenburg toe te kennen. Naast de speld en de oorkonde kreeg hij ook nog een tegeltableau van Harlinger aardewerk en waren er bloemen voor zijn echtgenote.

 

Vervolgens richtte KNKB-voorzitter Wigle Sinnema het woord tot  Jan Nieuwenburg. Hij prees de activiteiten van kaatsvereniging Eendracht. “Harlingen is altijd een kaatsstad geweest en heeft bijzonder kaatsers voortgebracht zoals Hotze Schuil, Johan Halbertsma, Gerrit van der Heide, Johan Jansen, Arie den Breejen, enzovoort.” Hij noemde kaatsen heel bijzonder als cultuursport, die veel vrijwilligers nodig heeft. “Eén van deze vrijwilligers is dan ook Jan Nieuwenburg die heel veel voor de kaatsvereniging gedaan heeft en nog steeds doet. Het bestuur van Eendracht heeft Nieuwenburg genomineerd voor het Bondinsigne en het was voor ons dan ook niet moeilijk, gezien zijn staat van dienst, dit verzoek te honoreren.” Hierbij werd het Bondsinsigne op de borst van Jan Nieuwenburg gespeld dat gepaard ging met applaus.

 

Natuurlijk ontkwam Nieuwenburg niet aan een persoonlijk dankwoordje. Hij liet weten dat dit alles voor hem één grote verrassing was. “Ik ben dan ook dankbaar en trots. We hebben als kaatsvereniging moeilijke tijden gekend en zaten financieel aan de grond. Het voortbestaan van Eendracht stond door malversaties van de toenmalige penningmeester op het spel. Daarom wil ik Jelle Helfrich als penningmeester en oud-bestuurslid Peter Broekhuizen dank zeggen voor hun werk het tij te keren. Ook alle sponsors die achter ons stonden en nu nog steeds staan, hartelijk dank.”

 

Er werd nog even gezellig nagezeten en alvast vooruit gekeken naar komende zondag. Dan wordt de KNKB Herenhoofdklasse Hotze Schuilpartij op het Eendrachtterrein gehouden, aanvang 12.00 uur.

|Doorsturen