Nieuws

Twee Harlingers op lijst GrienLinks

HARLINGEN - Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten Fryslân plaats. GrienLinks heeft een brede kieslijst samengesteld met 39 mensen waarbij uit alle Friese windstreken de kandidaten zijn geplaatst. Op nummer één staat Matthijs Sikkes-van den Berg, een ervaren raadslid en fractieleider (Joure). Op plaats 13 staat Joop van der Heide en op plaats 18 Antoinette Berkouwer, beiden uit Harlingen. Uit de regio verder op 11 Wim Hokken en op 16 Henk Bosma.

Antoinette Berkouwer, Henk Bosma en Joop van der Heide maken deel uit van de Harlinger GroenLinks-afdeling. Antoinette Berkouwer is, naast raadslid Stephanie Geurtz, commissielid in de Harlinger gemeenteraad. Joop van der Heide was 14 jaar raadslid in Harlingen en twee jaar Statenlid. Momenteel is hij medewerker van het provinciaal bestuur van GroenLinks. 

“Algemeen wordt gedacht dat Provinciale Staten een bestuurslaag vormen die wat verder van de burgers afstaat”, schrijft GroenLinks in een persbericht. “Dat is jammer, want de Staten hebben wel degelijk invloed op de dagelijkse gang der dingen in de provincie. Ze controleren bijvoorbeeld de financiële handel en wandel van de gemeenten, ze voeren het beheer over provinciale weg- en waterwegen, bepalen de bouw van woningen in de gehele provincie en voeren een intensief landbouw- en visserijbeleid.”

“Daarnaast staan het milieuvraagstuk, de energietransitie, de zorg om de weidevogels, waterbeheersing, de veenweidegebieden, de ganzenproblematiek hoog op de provinciale agenda. Ook op economisch vlak is de provincie leidend, waar het gaat om stimulering van werkgelegenheid, het in stand houden van bedrijven. mobiliteit, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg. Dit behoort allemaal tot het Statenpakket. Tenslotte is cultuur – zeker ook op lokaal niveau – een aandachtspunt van de provincie, waarbij vooral subsidies een grote rol spelen.”

|Doorsturen