Nieuws

Lijkle Jonkman en Antke Poeze 60 jaar getrouwd

Lijkle Jonkman (85) en Antke Poeze (83) zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Erik de Groot heeft het echtpaar vanmiddag namens de gemeente Harlingen gefeliciteerd.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Lijkle Theo Jonkman is in 1935 geboren te Workum, Antke Poeze is geboren in 1938 in Workum. Beiden zijn opgegroeid in de Zuidwesthoek van Friesland; Lijkle in Workum en Ankie in Hindeloopen. De vonk sloeg over bij een ontmoeting in de trein. Er werd een gezin gesticht in Achlum; twee meisjes en een jongen werden er geboren. Inmiddels zijn er drie kleinkinderen en een achterkleinkind.

Na de kweekschool werd Lijkle onderwijzer. 40 jaar heeft hij volgemaakt, waarvan 25 jaar als directeur van de Christelijke Lagere School in Achlum. Met hart en ziel heeft hij deze taak op zich genomen, daarbij terzijde gestaan door Ankie, die ook heel hard voor het gezin en de gemeenschap heeft gezorgd.

Lijkle is medeoprichter van voetbalclub Stormvogels in Achlum geweest en heeft zelf in zijn jonge jaren ook gevoetbald. Verder is hij penningmeester van de Hervormde Kerk geweest, een taak die hij ook nauwgezet vervulde. Ook las en puzzelde hij veel en graag.

Ankie is van beroep ziekenverzorgster. Dat dankbare beroep heeft ze ongeveer 20 jaar met veel liefde vervuld. Ook heeft ze altijd graag planten verzorgd, in een koor gezongen en veel aan handwerken gedaan.

Het echtpaar woont nu al weer vele jaren met plezier in de Marne in Harlingen. Met de gezondheid van meneer Jonkman is het helaas de laatste tijd wat minder: zijn geheugen laat hem bij tijd en wijle wat in de steek. Gelukkig wordt hij hierin echter geweldig door Ankie terzijde gestaan. Zij vervult al enige tijd de rol van mantelzorger.

|Doorsturen

BuienradarAgenda