Nieuws

Tegeltableau terug naar Harlingen en Franeker

Tijdens een uitzending van het populaire TV- programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ werd kortgeleden een prachtig tegeltableau getoond met de voorstelling van een wolkammerij. De eigenaren hebben besloten dit bijzondere tableau afwisselend in bruikleen te geven aan Gemeentemuseum Het Hannemahuis en het Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

(Foto: Combi Hommema Franeker)

Het tableau is in 1777 vervaardigd door Sijmon Ydes Keijser in de gleibakkerij aan de Zoutsloot te Harlingen, voor de wolkammer Siebbe Ottes Salweda en geplaatst in een woonhuis in Ferwert. Het vertoont veel gelijkenis met het tegeltableau uit het woonhuis van Eise Eisinga in Dronrijp.

Later is het tableau verwijderd, maar wel altijd binnen de familie gebleven. De huidige eigenaren, nakomelingen van de familie Obma, hebben besloten om het in bruikleen te geven. Vanwege de relatie met het Eise Eisinga  Planetarium (Eise Eisinga was wolkammer) en Gemeentemuseum het Hannemahuis (het tableau is in Harlingen vervaardigd en ook in Harlingen waren veel wolkammers werkzaam) is besloten het tableau afwisselend op beide locaties tentoon te stellen. Het Rijksmuseum en het Louvre delen Rembrandts portretten van Marten en Oopjen, het Eisinga Planetarium en het Hannemahuis dit tableau.

Voor de huidige eigenaren is het een plezierige gedachte dat het tegeltableau nu terugkeert naar Friesland en door veel bezoekers bekeken kan worden. Vanaf heden is het bijzondere tableau te zien in de wolkammerij van het Eise Eisinga Planetarium.

|Doorsturen

BuienradarAgenda