Nieuws

Strijd tegen de stoffige “monsterborstel”

De stofwolken  zijn - letterlijk en figuurlijk - opgetrokken rondom huize Buikhuizen. Toch is Harry Buikhuizen nog niet klaar met de gemeente. De onkruidbestrijding in Harlingen is volgens hem een gevaar voor de volksgezondheid: de “monsterborstel” die Omrin gebruikt, veroorzaakt giftige stofwolken, stelt Buikhuizen. 

Buikhuizen beroept zich op informatie van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij deed in mei 2018 zijn beklag bij de gemeente Harlingen. Pas nadat hij bij de Nationale Ombudsman aanklopte, kwam er schot in de zaak. Sterker, het dossier werd voortvarend opgepakt: hoewel Buikhuizen niet van plan was een klacht in te dienen bij de commissie voor klachten en bezwaarschriften, werd er wel een afspraak bij deze commissie voor hem gemaakt.

Ondertussen had wethouder Harry Boon toegezegd dat er bij Buikhuizen in de straat niet meer geborsteld zou worden.

 

De klachtencommissie meldde dat Buikhuizen zijn klacht wenste voor te leggen. “Een compleet verzinsel!”, zegt Buikhuizen. Hij kreeg een uitnodiging, dacht dat het geen kwaad kon en ging naar de hoorzitting. De gemeente voerde aan dat de borstelmethode bij onkruidbestrijding landelijk geaccepteerd is. Het zou de beste resultaten opleveren. Nadat het onkruid is geborsteld, worden de wortels nog eens met heet water verder stukgemaakt.

 

Volgens de klachtencommissie heeft de gemeente voldoende actie ondernomen: er wordt tijdens droge perioden niet meer geborsteld in de buurt van het huis van Buikhuizen. Mocht hij de methode willen uitbannen, dan zal hij zich tot de gemeenteraad moeten richten, voor een politiek besluit.

Volgens de commissie heeft de gemeente de klacht van Buikhuizen echter niet tijdig en adequaat afgehandeld, en is hij van het kastje naar de muur gestuurd.

 

Tot zover de commissie. Buikhuizen heeft dus bereikt dat de “monsterborstel” op verzoek wegblijft, maar hij laat het er niet bij zitten. Hij bestrijdt dat de borstel de beste manier is. Dat er na het borstelen nog heet water over het onkruid gaat, zegt volgens Buikhuizen genoeg. “Dan is het toch van de gekke om eerst voor de flauwekul te gaan borstelen?” stelt hij. “Er is niets dat onkruid voor eeuwig uitroeit, dat deed Roundup niet, branden, azijn en straatzout niet, die monsterborstel al helemaal niet, zelfs een atoombom niet. Er is dus geen enkel argument te bedenken om de beschikbare milieu- en mensvriendelijke methoden niet te gebruiken, maar juist de meest ongezonde en vervuilende in te zetten.”

Buikhuizen heeft vorige maand de gemeenteraad aangeschreven en wacht op antwoord.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda