Nieuws

Stichting Begeleid Wonen NW Friesland bestaat 20 jaar

Afgelopen maandag was het 20 jaar geleden dat de Stichting Begeleid Wonen Noord West Friesland werd opgericht door zes families, waarvan een zoon/dochter of verwant al lange tijd (soms wel 10 jaar) op een uitzichtloze wachtlijst stond voor een passende woonplek met begeleiding.

De woonunits aan de Klaverbladstraat.

De invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) maakte dit mogelijk. De stichting zocht voor de realisering van haar plannen contact met de gemeente Harlingen en de Bouwvereniging Harlingen. Beide instanties ondersteunden het initiatief om aan de Klaverbladstraat een drietal woonhuizen om te bouwen tot twee woonunits voor 2 x 6 bewoners en stelden forse subsidies beschikbaar. Ook de provincie Fryslân gaf een subsidie voor de personele aanloopkosten.

Hiermee werd het mogelijk de verbouw van de panden te starten in december 2000, waarbij de ouders en verwanten van de toekomstige bewoners nog zelfstandig een groot deel van de verbouwing moesten uitvoeren.

Voor verdere ondersteuning startte de stichting in eerste instantie onder de paraplu van de landelijk werkende stichting ’s Heerenloo. Van ’s Heerenloo is afscheid genomen in 2014 om meer eigen regie te voeren en het concept van een ‘ouderinitiatief’ beter tot haar recht te laten komen.

Uiteindelijk zijn de eerste bewoners in september 2001 in hun nieuwe woning getrokken en heeft de toenmalige burgemeester Chris Arlman de feestelijke opening verricht in december 2001. De stichting heeft haar activiteiten daarna langzamerhand uitgebreid met nog 3 woonunits in de Klaverbladstraat en de Weverstraat. Ook is het ambulant begeleiden van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking onderdeel geworden van de werkzaamheden van de stichting.

In 2020 is de Stichting Begeleid Wonen gefuseerd met de Stichting Kerkpoortstraat die vanuit een ouderinitiatief woonbegeleiding gaf aan jongeren met een verstandelijke beperking. Al met al geeft de Stichting nu zorg aan 22 bewoners en een klein aantal zelfstandig wonende cliënten, met behulp van een zeer gemotiveerd team medewerkers dat zoals blijkt uit het zeer geringe verloop, veel plezier beleeft aan hun werk en het contact met de bewoners.

Na 20 jaar is er behoefte aan een andere, meer eigentijdse manier van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en meer zorg op maat voor deze groep. Daartoe een nieuw initiatief tot stand gekomen voor nieuwbouw achter het station. Wederom in zeer goede samenwerking met de Bouwvereniging.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor het bouwen van twee appartementencomplexen met totaal 26 woonunits. Indien de gemeenteraad met het ontwerp akkoord gaat, kan in mei de bouw starten en kunnen de bewoners in het derde kwartaal van 2022 verhuizen.

22 jaar na de oprichting van de Stichting is de verzorging en begeleiding van mensen met een verstandelijk beperking naar de huidige maatstaven dan weer voor vele jaren gerealiseerd en gegarandeerd.

|Doorsturen

BuienradarAgenda