Nieuws

Spijkerstad 2019 terug naar ‘De Oertijd’

Ga mee terug in de tijd van dinosaurussen, jagers en verzamelaars, grotten, uitvindingen en meer. Jongerenwerk Harlingen organiseert dit jaar voor de dertiende keer het vierdaagse evenement Spijkerstad, voor alle jongens en meiden in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar uit Harlingen. Het thema voor dit jaar is ‘De Oertijd’.

Spijkerstad 2019 zal dit keer weer worden gehouden in de eerste week van de zomervakantie, van 15 tot en met 18 juli. De opbouwdag is zaterdag 13 juli en de opruimdag vrijdag 19 juli. Start om 9.00, en einde ’s middags 15.00 uur (ook de kleuters blijven de gehele dag). De kosten bedragen voor vier dagen € 25 euro (inclusief eten en drinken). Ouders met inkomen rond bijstandsniveau kunnen deelnamekosten terugkrijgen.

Heeft u een kind met ASS die graag mee wil doen, maar niet zo goed in grote groepen kan meedraaien? Neem dan contact op met de organisatie; in overleg komt er een eigen hut voor deze groep.

 

Net als de voorgaande jaren is het hoofddoel van Spijkerstad het bouwen van hutten. Met behulp en onder begeleiding van heel veel vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met hout, spijkers en allerlei andere materialen om de mooiste hutten te bouwen. Het bouwen wordt afgewisseld met allerlei workshops, activiteiten en spelletjes. Ook creatief worden de kinderen behoorlijk uitgedaagd, om hun hut en zichzelf zo mooi mogelijk aan te kleden. En aan het eind van Spijkerstad zal er weer een daverende afsluiting worden gehouden.

 

Meedoen

Ook dit jaar wil de organisatie graag iedereen een kans geven om mee te doen: “Dit jaar willen we weer alle kinderen toelaten, mits we voldoende vrijwilligers hebben die kunnen helpen. Na de inschrijvingsperiode bekijken we hoeveel vrijwilligers we hebben en of we een sluitend rooster kunnen maken. Veiligheid staat bij deze keuze voorop. Als er niet voldoende hulp is, laten we minder kinderen toe. Dan wordt er geloot wie er mee mag doen; we geven daarbij voorrang aan de kinderen die vorig jaar niet mee hebben gedaan, zodat iedereen een eerlijke kans heeft om mee te doen. We geven ook voorrang aan kinderen die niet op vakantie gaan, dus maak dit kenbaar aan ons.”

 

De inschrijfperiode is van maandag 11 tot en met vrijdag 22 maart. Let op: eerder of later inschrijven (via mail of telefoon) heeft geen zin. De uitslag van de loting is woensdag 17 april; u wordt gebeld of gemaild.

 

Vrijwilligers

Om Spijkerstad 2019 mogelijk te maken, zijn er heel veel vrijwilligers nodig. Om groepen te begeleiden, te helpen bij het op- en afbouwen, voor de catering, toiletten schoonmaken en voor allerlei hand- en spandiensten. Wanneer u zich als ouder/verzorger voor een hele week aanmeldt (inclusief het op en afbouwen), is uw kind verzekerd van een plek in Spijkerstad. Als u zich voor minimaal twee dagen aanmeldt als vrijwilliger, maakt uw kind meer kans, meldt de organisatie. “Het enige dat we van u vragen is u minstens één dag beschikbaar te stellen voor het op- of afbouwen en één dag tijdens de week zelf. Maar meer dagen mag natuurlijk ook! 

Bovendien kunnen we meer kinderen toelaten als we meer hulp hebben.”

 

Betalingsdag

Op woensdag 24 april is de betalingsdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur in mfc Het Vierkant. Op dat moment is de inschrijving definitief. Wanneer u niet kunt komen op de betalingsdag is het belangrijk dat u dat meldt. Doet u dat niet, dan gaat de plek naar iemand anders. Inschrijven bij voorkeur op www.jongerenwerkharlingen.nl (link inschrijven spijkerstad). Maar het kan ook via de inschrijfformulieren die via de basisscholen worden verspreid. Meer informatie bij Ellen Uivel van het jongerenwerk: 0612743822 of e.uivel@harlingen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda