Nieuws

Sloop 126 duplexwoningen Wilhelmina- en Margrietstraat

HARLINGEN – Deze maand start Haarsma Sloopwerken in opdracht van De Bouwvereniging met de sloop van 126 duplexwoningen aan de Wilhelminastraat en Margrietstraat in Harlingen. Op deze locatie gaat de corporatie ruim 90 sociale huurwoningen en appartementen terugbouwen.

De duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van nu. Het uitverhuizen van de bewoners heeft ruim drie jaar geduurd. De verhuisprocedure moet in het belang van de huurder nauwgezet worden uitgevoerd en kost tijd. Een deel van de bewoners is naar de nieuwbouw in Plan Zuid gegaan. Andere bewoners hebben vaak met voorrang elders een (huur)woning betrokken.

Samen met de buurt, gemeente en wijk- en huurdersvertegenwoordigers wordt er gewerkt aan een plan om ruim 90 sociale huurwoningen en appartementen terug te bouwen. Een belangrijk aandachtspunt voor de buurt is groen en dan vooral bomen. Een deskundige heeft de bomen in het gebied onderzocht en in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek heeft de Bouwvereniging met de gemeente geïnventariseerd welke bomen worden behouden. Voor de te vellen bomen wordt een kapvergunning aangevraagd.

Als u vragen heeft over het groen, neem dan contact op met Meile Postma,  teamleider van de gemeentelijke groenvoorziening, via 14-0517 of info@harlingen.nl. Voor vragen over de sloop kunt u terecht bij Rob Eisenga, projectleider bij De Bouwvereniging, telefoon 0517-432525 of via info@debouwvereniging.nl.

 

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda