Nieuws

Simon Vuyk vraagt gemeenteraad steun voor Harlinger Vriendschapsdagen

De Harlinger journalist Simon Vuyk wil vanaf volgend jaar de Harlinger Vriendschapsdagen organiseren. Hij wil dit jaarlijks terugkerende, driedaagse evenement volgend jaar organiseren van vrijdag 30 juli tot en met zondag 1 augustus. Daarnaast vraagt hij de gemeente Harlingen het ‘pact van de vriendschap’ te ondertekenen, in navolging van Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Zonet vroeg hij de gemeenteraad tijdens een videovergadering dit voorstel te omarmen. Hier is zijn betoog.

Ik vraag in deze vijf minuten graag jullie aandacht voor een thema dat maatschappelijk van zo grote waarde is dat ik vind dat het in iedere gemeenschap - landelijk, provinciaal en zeker ook lokaal - een centrale plaats zou moeten innemen - en dat is vriendschap. Met Harlingen als bakermat, als schoolvoorbeeld, als inspiratiebron - of in termen van een havenstad - als boegbeeld. Vriendschap. Als basis voor samenleven. Omdat vriendschap mensen gelukkiger maakt. En de samenleving mooier, beter en zelfs veiliger. Hoe mooi is dat? 

Theatertjes

In 2018 begon onze vriendschapsmissie in Harlingen met de viering van de eerste internationale Dag van de Vriendschap tijdens het Tall Ships weekend, onder andere met Maarten van der Weijden, Peter R. de Vries en The Kik. Onder de handelsnaam Podium Harlingen. Burgemeester Roel Sluiter opende de dag en gaf er enkele weken later een vervolg aan in zijn voorwoord bij de Visserijdagen. Hij schreef letterlijk: Laten we voortborduren op de Dag van de Vriendschap. Haal oude vriendschapsbanden aan. Maar vergeet niet om ook nieuwe vriendschappen te sluiten met bezoekers van onze stad. In 2021 krijgt de Dag van de Vriendschap wat ons betreft een vervolg in de vorm van de Harlinger Vriendschapsdagen. Van vrijdag 30 juli tot en met zondag 1 augustus. Een nieuw, jaarlijks evenement. Tenminste - als het door jullie wordt omarmd.

Sinds 2018 reizen we met Podium Harlingen het hele land door en zaaien én vieren we overal vriendschap. In 2019 startten we in opdracht van het Leger des Heils de Avonden van de Vriendschap in hun Bij Bosshardt-buurthuizen. Die stuk voor stuk door ons worden omgetoverd tot sfeervolle theatertjes. Met verhalen, presentaties en live-muziek. Onlangs nog in Amersfoort. Op 11 november in Bergen op Zoom. Het Leger wil er nog jarenlang mee doorgaan. 

Podium Harlingen

En sinds 3 januari van dit jaar trek ik op de bakfiets door de wijken en de 35 dorpen van de gemeente Leeuwarden met de Karavaan van de Vriendschap. Vriendschap versus eenzaamheid. Elke eerste vrijdag van de maand. Laagdrempelig, persoonlijk, intens. Met muziek, poëzie, dans en vooral goede gesprekken. Van deur naar deur. Zomaar op de stoep bij mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Corona-proof. Dat ook. 6 november is de 11e etappe en 4 december de laatste. En volgend jaar? Dan trekken we maandelijks de hele provincie Fryslân door en gaan we naar Rotterdam. Een week lang. Als het goed is. Als onze aanvragen worden gehonoreerd.

En sinds de corona-crisis maken we met Podium Harlingen TV ook Minuutjes Vriendschap, online op podiumharlingen.nl en via de social media. Eerst dagelijks. Nu wekelijks. Deze week besteden we in aflevering 73 aandacht aan de vriendendienst van onze Harlinger bierproducent Brouwdok die 2000 liter Red de Vloot-bier maakte waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan onze eigen Bruine Vloot-schippers. En vrijdag presenteer ik in aflevering 74 het Trapje van de Vriendschap. Vijf treden om uit eenzaamheid te komen - of in ieder geval eenzaamheid te verlichten - bespreekbaar te maken. 

Ook met de Minuutjes Vriendschap gaan we door in 2021. Wellicht ook op de échte tv. We zijn daarover in gesprek met een omroep.

Aristoteles

Tenslotte nog even terug naar de Karavaan van de Vriendschap, naar de 9e etappe op 4 september, naar een historisch moment. Toen ondertekenden de burgemeesters Sybrand Buma, Jannewietske de Vries en Marga Waanders, samen met mij, een ‘pact’ van de vriendschap. Midden in een weiland. Vlakbij Easterlittens. Op het exacte driegemeentenpunt van Leeuwarden, de Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. Zij zegden hiermee toe om vanaf nu te besturen vanuit vriendschap, aan de hand van 4 citaten van de filosoof Aristoteles uit 350 voor Christus:

  • Vriendschap is onmisbaar voor een gelukkig mensenleven.
  • Om vrienden te zijn moeten mensen welwillend zijn jegens elkaar, dat wil zeggen elkaar het goede toewensen, en zich bewust zijn van elkaars gevoelens.
  • Eendracht is politieke vriendschap.
  • Vriendschap waarborgt de eenheid binnen stadstaten en tussen stadstaten onderling.

Vier citaten over de persoonlijke én maatschappelijke waarde van vriendschap. En daarom wil ik bepleiten dat de gemeente Harlingen zich hierbij aansluit. Als bakermat. Als schoolvoorbeeld. Als inspiratiebron. Als boegbeeld van samenleven vanuit vriendschap. Harlingen. Een stad gestoeld op gastvrijheid, hulpvaardigheid, kortom, waar we omzien naar elkaar. Harlingen. Een vriend met een groot rechtvaardigheidsgevoel, soms een tikje brutaal, met veel humor en altijd het hart op de tong. Harlingen. Een stad. Een vriend. Voor haar inwoners. Voor haar buurgemeenten. Ja, voor alle mensen die voor Harlingen en de Harlingers openstaan. 

Van Welkom aan Zee naar Vriendschap aan Zee. Omdat vriendschap mensen gelukkiger maakt. En de samenleving mooier, beter en zelfs veiliger. Hoe mooi is dat?

|Doorsturen

BuienradarAgenda