Nieuws

Ruim 70 AED’s en 400 potentiële redders in Harlingen

HARLINGEN - De dekking van AED’s in Harlingen is bijzonder hoog. Dankzij een actieve EHBO-afdeling én de gemeente Harlingen zijn er nu ook een paar honderd mensen die kunnen reanimeren, de AED bedienen en die via een meldsysteem kunnen worden ingezet bij hartproblemen. De afdeling Harlingen van de knv EHBO is in de regio één van de weinige partners van de Hartstichting. Samen met de gemeente Harlingen is er in de afgelopen periode een groot aantal cursussen opgezet. Dit heeft geleid tot 400 mensen die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. 

AED in een buitenkast zoals die op verschillende locaties in stad en dorpen hangt.

De Automatische Externe Defibrillator wordt bij mensen met hartproblemen ingezet. 

Dankzij Diac Medical, een Harlinger onderneming die in medische apparatuur handelt, zijn er naast de bestaande AED’s tien extra toegevoegd. De speciale AED-buitenkasten zijn door de Hartstichting en Feyenoord (ze zitten samen in een project) beschikbaar gesteld. Van de ruim 70 AED’s in de stad en dorpen Midlum en Wijnaldum, zijn circa veertien stuks 7x24 uur beschikbaar. Burgerhulpverleners die de cursussen gevolgd hebben en die zijn aangemeld bij Hartslag, kunnen bij hartproblemen van medeburgers worden opgeroepen om te helpen.

 

De laatste groep Harlingers die in december de opleiding volgde in het muziekgebouw van Hosanna aan de Hermesweg, tevens thuisplaat van de EHBO-vereniging, waren leden van de gemeenteraad (CDA, PvdA en Hoop) en het college van B en W. Ook burgemeester Roel Sluiter, zijn echtgenote en de wethouders Harry Boon en Hein Kuiken zijn nu gediplomeerd AED-bedieners en kunnen reanimeren.

 

De afd. Harlingen van de knv EHBO doet meer. In 2018 hebben 22 actieve leden zich ingezet als hulpverleners om aan de vraag van diverse organisaties te kunnen voldoen. In totaal waren er 67 evenementen. De eerstvolgende is zaterdag 12 januari bij Zeerobben in het Wintervoetbaltoernooi. Er werd ook een EHBO basiscursus met zeven geslaagde deelnemers gehouden. Afgelopen jaar kwamen ruim honderd leden in vijf groepen naar de drie herhalingslessen. Als ‘Reanimatie Partner van de Hartstichting’ zijn er niet alleen  reanimatiecursussen in Harlingen gegeven maar ook in Koudum, Stiens, Bolsward, Grou, Sloten, Haskerdijken en Jellum-Bears. De eerste reanimatie/AED-cursussen staan al weer gepland. Voor de basiscursus EHBO die 7 maart start kunnen nog enkele personen zich aanmelden. Het te behalen diploma voldoet aan de richtlijnen van Het Oranje Kruis, de Zorgverzekeraars en is door de minister van Volksgezondheid eveneens goedgekeurd. Bij deze opleiding is Reanimatie en AED-bediening geïntegreerd.

Opgave: A. Bouma via aabouma@outlook.com.

|Doorsturen

BuienradarAgenda