Nieuws

Reünie St. Michiel & Lioba uitgesteld

De reünie van St. Michiel & Lioba, die gepland stond voor eind september, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar. Dat meldt Henk van der Heide namens de reüniecommissie.

Een enthousiaste groep oud-leden van de St. Michiel & Lioba scoutinggroep was een tijd geleden begonnen met gesprekken over een reünie. De St. Michiel & Liobagroep bestaat dit jaar 75 jaar. Direct na de bevrijding van Harlingen werden deze Katholieke groepen opgericht. Natuurlijk de jongens en meisjes apart. Door de jaren heen is deze scoutinggroep blijven bestaan. Er waren wel drie groepen gestart in de naoorlogse maanden. Zo ook de Albertine-Agnes padvindstersgroep. Deze groep is doorgegaan tot 1 januari 1990. De laatste reünie van de St. Michiel & Liobagroep is 25 jaar geleden geweest. Een groot feest in een grote tent op het Robur-terrein.

De reüniecommissie is een aantal keren bij elkaar geweest vanaf eind vorig jaar. Ook hier viel de coronacrisis rauw op het dak/tentdoek. Plannen waren gesmeed, zaken vastgelegd, naar oud-leiders en oud-leidsters gezocht en vooral naar nieuwe adressen. Immers het adressenbestand was al 25 jaar oud. Online was er een enquête uitgezet om de belangstelling te meten. Hieruit bleek dat onder oud-leden (ook jongere) veel enthousiasme was. Maar de besluiten van de regering en andere gezagdragers gaf bij de commissie steeds meer het besef om ook de reünie niet door te laten gaan. Vorige week is in digitaal overleg besloten om de reünie dus voorlopig uit te stellen tot volgend jaar. “Jammer maar begrijpelijk want de scoutinggroep is maar één keer 75 jaar.” Als de coronaperikelen achter de rug zijn en de vakanties ook voorbij, gaat de reüniecommissie weer van start; pp naar het 76e jaar.

|Doorsturen

BuienradarAgenda