Nieuws

Rechter beslist over telecommast bij De Batting

HARLINGEN - Terwijl gemeente Harlingen en vastgoedman Wopke Klaver alweer enkele jaren door één deur kunnen, stonden ze vorige week weer tegenover elkaar in de rechtbank. De gemeente heeft T-Mobile (Odido) een vergunning verleend om achter De Batting en vlakbij enkele ‘bouwvlekken’ voor woningbouw, een telecommast te plaatsen. Volgens Klaver maakt dit woningbouw op zijn bouwgrond onmogelijk en heeft dat schade tot gevolg.

Al in 2003 lagen er schetsen voor de bouw van zorgappartementen langs de Pollendam. Volgens Klaver vielen die plannen door toedoen van de gemeente in duigen, en zal de plaatsing van een telecommast verdere plannen torpederen.

Klaver was graag in gesprek gegaan met de gemeente en T-mobile, om een alternatieve plek te zoeken voor de telecommast. De projectontwikkelaar en eigenaar van Kimswerda is bereid de mast een plaats bij dit winkelcentrum te geven. “Het standpunt namens het college bleef formeel”, aldus de advocaat van Klaver. Een mast bij Kimswerda zou volgens T-mobile niet hetzelfde bereik bieden en de gemeente bracht naar voren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade door zendmasten. “Voor en na de zitting heb ik nog geopperd om nog een keer in gesprek te gaan over de locatie Kimswerda,” meldt de advocaat, “maar daar werd niet op ingegaan.”

Gezondheidsschade

“We verschillen fundamenteel van mening”, zegt wethouder Erik de Groot. “Het gaat om een maatschappelijk belang tegen een individueel belang. Veel mensen willen geen telecommast in de buurt hebben maar we willen wel 5G. We zetten met een app onze verwarming aan als we naar huis rijden - dat kan niet zonder dat soort zendmasten.”

“Woningbouw lijkt mij gezien de bijna dagelijkse publicaties hierover ook een algemeen belang”, zegt Klaver. “Als de telecommast bij de vier bouwvlekken aan de Pollendam mocht worden geplaatst, dan is het niet verantwoord hier nog woningbouw te realiseren.” Klaver erkent dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade door telecommasten, maar er hangt een zweem van negatieve berichten rond telecommasten. Veel mensen willen niet onder zo’n mast wonen. “Helemaal niet in zorgwoningen”, aldus de advocaat van Klaver. “Er is een algemeen gevoel van onbehagen om nabij een telecommast te wonen.”

Basisschool 

Volgens Klaver kan de plaatsing van de zendmast miljoenen schade tot gevolg hebben, omdat de ‘bouwvlekken’ bij de Pollendam niet kunnen worden bebouwd. Wethouder De Groot vertelt dat de gemeente een planschadeovereenkomst heeft gesloten met T-Mobile. Mocht er een schadeclaim gehonoreerd worden, dan is niet de gemeente maar T-Mobile verantwoordelijk voor de financiële schade.

In aanloop naar de rechtszaak haalde Klaver een krantenknipsel uit zijn archief, en stuurde dit naar wethouder De Groot; uit een Harlinger Courant van september 2007. In die tijd was De Groot raadslid en fel tegen een destijds voorgenomen plan om een telecommast naast basisschool Het Noorderlicht te plaatsen. “Dat vind ik niet te vergelijken”, zegt De Groot. “Dat was een andere tijd en een andere wereld. Toen hadden we nog geen iPhone.”

Sociale huurwoningen

De Groot merkt op dat de rechter de kwestie kan toetsen. “We wachten de uitspraak af en daarna gaan we gewoon weer met elkaar in gesprek, ook over het artikel 11-gebied.” Het artikel 11-gebied ligt tegen Ludinga aan en Klaver wilde hier woningen bouwen, maar kreeg daarvoor geen toestemming. De Groot meldde eerder dat deze uitbreiding niet gewenst is - omdat inbreiding voor uitbreiding gaat, volgens een uitgangspunt van de provincie Fryslân. “Dat vinden ze nog steeds”, aldus De Groot. “En voor de Pollendam eigenlijk ook.”

Volgens De Groot kan er van binnen naar buiten gewerkt worden: eerst de Pollendam ontwikkelen en op de langere termijn het artikel 11-gebied. Hier kunnen bijvoorbeeld twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd, die je niet op het Spaansenterrein zult vinden. Daarnaast moet dertig procent uit sociale huurwoningen bestaan, en het liefst in handen van de Bouwvereniging, aldus de wethouder. Volgens Klaver heeft het geen zin om hierover te overleggen als er een telecommast wordt geplaatst. Mocht hij de rechtszaak over de telecommast verliezen, dan gaat hij in beroep bij de Raad van State. Hij overweegt onderzoek te laten uitvoeren om aan te tonen dat een paar honderd meter dichterbij of verder weg niet uitmaakt voor een telecommast.

|Doorsturen

BuienradarAgenda