Nieuws

“Project Westerzeedijk niet echt plan voor en door Harlingers”

HARLINGEN – Het ‘open planproces’ voor de ontwikkeling van de Westerzeedijk hapert. Delen van het plan voor dit toekomstige recreatiegebied vallen in de smaak bij de klankbordroep, maar er is ook kritiek. Inhoudelijk én op de werkwijze van B en W en een projectteam. Vier leden van de klankbordgroep staan uit protest aan de zijlijn. Ook uit de groep klinkt stevige kritiek: er wordt te weinig naar de Harlingers geluisterd en er wordt gesproken over een schimmenspel. “Je wilt echt over de inhoud praten en niet over de randjes.”

Joachim de Ruijter maakte gisteren deze foto van (een deel van) het Westerzeedijkgebied. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

De klankbordgroep is begin dit jaar aangesteld, om inwoners en ondernemers een stem te geven in het ‘open planproces’ voor de (toeristische) ontwikkeling van de Westerzeedijk. Van de leden werd verwacht dat ze het proces kritisch zouden volgen, en ze moesten ervoor zorgen dat het ‘een plan van de Harlingers’ blijft. De klankbordgroep kreeg een adviserende rol aan het college van B en W en de gemeenteraad. Een deel van de klankbordgroep heeft een advies uitgebracht en de toon van de klankbordgroep viel niet in goede aarde bij de projectgroep die het ‘open planproces’ begeleidt.

“Als je een advies vraagt,” zei Liesbeth Meijer afgelopen woensdag in de raadszaal, “moet je ook verwachten dat je er eentje krijgt, en dat het misschien niet helemaal is zoals je verwacht had.” Meijer sprak namens de klankbordgroep.

Fuikstrategie

Annemieke de Vries kwam namens de “afvalligen” van de klankbordgroep inspreken; de vier die aan de zijlijn staan. “Wij vinden dat de klankbordgroep een rol is toebedeeld die we graag gehad hadden, maar die we nooit hebben gehad. Ook de Harlingers is een rol toebedeeld die ze niet hebben gehad.” Volgens De Vries is er toegewerkt naar oude plannen voor een hotel en een vakantiepark, middels een ‘fuikstrategie’. En er was een andere voorstelling van burgerparticipatie: “Niet dat klankbordgroep-leden steeds moeten bedelen om serieus genomen te worden.”

Overigens waren er tijdens burgerbijeenkomsten over de Westerzeedijk ook al dergelijke kritische geluiden te horen. De meerkeuzevragen werden als sturend ervaren.

Liesbeth Meijer vertelde dat de klankbordgroep geen torenhoge verwachtingen had, maar dat ze meer interactie en een open mindset hadden verwacht. De klankbordgroep kreeg bij de eerste bijeenkomst te horen dat de diverse onderdelen van het project niet in beton gegoten waren. “Ons bleek gedurende de bijeenkomsten van de klankbordgroep met het projectteam dat het beton van diverse onderdelen en invulling van het voorlopig schetsontwerp toch al behoorlijk gemixt en uitgehard was”, schijft de klankbordgroep in haar advies. Meijer woensdag in de raadszaal: “Door nu in te stemmen, geeft de raad de regie volledig in handen van het projectteam en het college van B en W. En begeeft u zich verder in de fuik.”

Vakantiehuisjes

De vier leden die aan de zijlijn zijn gaan staan, hebben eind vorige maand de gemeenteraad al per brief geïnformeerd. Ze schrijven dat er “via een bepaalde slimme strategie” naar een voorkeursmodel is toe gewerkt. Volgens de vier leden van de klankbordgroep zijn de plannen voor het Westerzeedijkgebied “producten van de gemeente, commerciële partijen en het projectteam, gebaseerd op het plan Westerzeedijk uit 2013.” Ze zijn aan de zijlijn gaan staan, omdat ze niet de (onterechte) suggestie willen wekken dat zij en hun achterban een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de plannen.

De rest van de klankbordgroep meldt hoe het wel zou moeten: “Om het echt een plan voor en door de Harlingers te laten zijn, zal het vervolg van het proces anders ingericht moeten worden. Het projectteam zal in opdracht van de gemeente Harlingen werkelijk iets moeten doen met de inbreng van burgers en ondernemers.”

Wethouder Hein Kuiken zei dat het juist een proces van burgerparticipatie moet zijn. “Als dat niet goed uit de verf komt, is dat genoeg reden om met elkaar om de tafel te gaan.”

In de zogenaamde vlek 5 is een park met vakantiehuisjes gepland. Het gaat om een lap grond middenin het gebied, van de nieuwe woonwijk Freyhof tot aan het water met de woonboten tegenover de Pr. Marijkestraat. Er zou al een projectontwikkelaar gekozen zijn, maar er zou ook bezwaar zijn gemaakt door concurrenten. De redactie van de HC stelde daar woensdagmorgen per e-mail vragen over, maar vanmorgen was er nog geen enkele reactie. De gemeenteraad stemt eind deze maand over het ‘schetsontwerp’ voor de Westerzeedijk.

|Doorsturen

BuienradarAgenda