Nieuws

Plan voor nieuw gemeentehuis in de knel

Nadat het plan voor een nieuw gemeentehuis aan de Westerzeedijk al in een vrij vroeg stadium strandde, heeft het alternatief, een gemeentecomplex rond het stadhuis, averij opgelopen. Vanavond lag er een raadsvoorstel van B en W; om in te stemmen met de definitieve keuze voor het centrum. Maar zover kwam het niet: het voorstel werd aan het begin van de raadsvergadering van de agenda gehaald.

Afbeelding uit het plan: de steeg tussen stadhuis en Groenlandsvaarder overdekt met een glazen gebouw. (Illustratie: Sax Architecten)

Dat gebeurde op verzoek van meerdere fracties, vertelde PvdA-fractievoorzitter Edwin Helvrich. “Gebleken is dat het proces van medezeggenschap van het personeel niet goed verlopen is, terwijl een goede huisvesting van het personeel ook in samenspraak met het personeel hoort te verlopen.” Verder zijn organisaties als Oud Harlingen nog niet gehoord, zei Helvrich. “Het gaat om onze historische binnenstad; daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan.” Daarnaast was er nog ontbrekende informatie waardoor de raad geen goed beeld kon vormen.

“We hebben hier meer dan een jaar naartoe gewerkt en 2 minuten voor 12 krijgen we een kattenbelletje van de gemeentesecretaris, of we het voorstel van de agenda willen halen”, zei Wim Wildeboer (Wad’n Partij). “Ik verwacht dat de onderste steen boven komt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” Volgens Wildeboer kan een nieuw voorstel niet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de agenda komen. “Laat eerst de burgers maar eens spreken op 16 maart.”

Jappie Saakstra (Harlinger Belang) sloot zich daarbij aan. Hij sprak van een “beschamende vertoning” en zei dat er onvrede heerst binnen het ambtelijk apparaat. Volgens Saakstra moet er grondig uitgezocht worden wat er werkelijk aan de hand is, en moet daar ruim de tijd voor worden genomen. Burgemeester Ina Sjerps vertelde dat de agendacommissie het voorstel gepland heeft voor de commissie- en raadsvergaderingen in januari.

Oud Harlingen trok eerder deze week aan de bel. Tot verbazing van de vereniging werd het plan zonder enig ‘monumentaal’ overleg aan de raad voorgelegd. De vereniging verwacht betrokken te worden bij de plannen, en wijst ook op noodzakelijk overleg met onder andere de Rijksbouwmeester en Hûs & Hiem (welstandsadvisering en monumentenzorg).

De voorzitter van Oud Harlingen vroeg de gemeenteraad in een brief nog geen vergaand besluit te nemen en de vereniging wijst op de samenwerking die er met de gemeente is. “De voorliggende plannen moesten wij echter uit de Harlinger Courant vernemen, terwijl toch viermaal per jaar overleg plaatsvindt met de wethouder die erfgoedzaken in portefeuille heeft.”

De vereniging staat open voor stedenbouwkundige vernieuwing, maar dringt aan op kwaliteit van zowel ontwerp als besluitvormingsproces. Volgens Oud Harlingen moeten de erfgoedaspecten beter aan bod komen, zeker in een Top 20-monumentenstad als Harlingen, en al helemaal wanneer de gemeente zélf opdrachtgever is.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda