Nieuws

PvdA, CDA en VVD sluiten bestuursakkoord

Paul Schoute (VVD) nieuwe wethouder

HARLINGEN - De PvdA, CDA en VVD hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking in een coalitie. Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Roel Sluiter, opnieuw uit drie wethouders: Hein Kuiken (PvdA), Harry Boon (CDA) en nieuwkomer Paul Schoute (VVD).

PvdA, CDA en VVD hebben een bestuursakkoord opgesteld. Naast de coalitiepartijen hebben ook de fracties van GroenLinks en HOOP inhoudelijk bijgedragen aan het bestuursakkoord.

Begin april maakte PvdA-informateur Hein Kuiken bekend de formatiegesprekken met het CDA en de VVD te willen voortzetten. Op 17 mei 2018 wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken tijdens een extra, openbare raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens het nieuwe college beëdigd en worden de twee vrijkomende raadszetels toegekend aan twee nieuwe raadsleden.

Met tien van de zeventien zetels hebben de coalitiepartijen een meerderheid in de Harlinger gemeenteraad.

|Doorsturen