Nieuws

Onderzoek naar rookgaswolken uit gebouwen afvaloven

HARLINGEN – Er komt een onderzoek naar de gevolgen van de afvaloven-storing van gisteren. Bij die storing, in de loop van de ochtend, sloegen rookwolken neer op bedrijven ten zuiden van de afvaloven. Naast de afvaloven lijkt ook het communicatieprotocol te haperen.

Wethouder Harry Boon en gedeputeerde Michiel Schrier hebben vanmorgen overlegd met Omrin. Ze hebben in het overleg hun bezorgdheid geuit, meldt de gemeente in een persbericht.

 

Er is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de effecten van de storing en de vrijgekomen rookwolk op de omgeving. De resultaten van dit verspreidingsonderzoek worden binnen circa twee weken verwacht. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Arcadis.

 

De rookwolken kwamen overigens niet uit de schoorsteen, maar uit het gebouw van de afvaloven. “Een afvalverbrandingsketel is niet gasdicht en daar heerst normaliter altijd enige onderdruk”, meldt Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout. “Nu ontstond door de korte blokkade van het rookgaskanaal even overdruk en dan komen de rookgassen in het ketelhuis.”

 

De gemeente meldt dat de milieudienst FUMO gegevens heeft opgevraagd om een analyse te maken van het incident. Ook heeft de FUMO een melding gedaan bij de arbeidsinspectie om de effecten op de gezondheid van medewerkers van de afvaloven te onderzoeken.

 

Omrin meldde gisteren in een online bericht dat “de buren ten zuiden” van de afvaloven direct gewaarschuwd zijn, maar er zijn meerdere meldingen van mensen die niet ingelicht zijn. “Wij hebben de directe buren ingelicht naar aanleiding van de aard van het incident, volgens protocol”, stelt Helmhout.

 

Volgens het communicatieprotocol - opgesteld door Omrin, provincie en gemeente - hadden provincie en gemeente het bericht van Omrin moeten verspreiden, maar dat is niet gebeurd.

De HC vroeg waarom de afspraak uit het protocol niet is nagekomen.

Een woordvoerder van de gemeente verwijst naar het bericht van Omrin, en meldt: “Op basis van de risicoanalyse van Omrin is besloten om het qua communicatie daar bij te laten en het gesprek - dat deze ochtend gevoerd is - af te wachten, alvorens breder naar buiten toe te communiceren. Dat neemt niet weg, dat we wellicht de conclusie moeten trekken of het niet beter was geweest - gezien het sentiment - om hier gistermiddag al een bericht over naar buiten te brengen. Als gemeente hechten wij veel waarde aan de volksgezondheid van onze inwoners en nemen wij zorgen serieus. Daarom heeft wethouder Harry Boon deze ochtend ook namens de gemeente Harlingen zijn zorgen geuit in het overleg en aangestuurd op een onderzoek naar de effecten van de rookwolk op de volksgezondheid.”

 

Een omwonende op Facebook: “Helaas sloegen de rookwolken niet alleen neer op de bedrijven maar ook op de woningen die vlak achter de dijk liggen - dat lijken ze compleet te vergeten. Bij ons dus... hele huis was vergeven van de stank...”

 

Helmhout meldt in een e-mail desgevraagd meer over de oorzaak van de storing: “Het begon met een te hoge SO2 concentratie (setpoint 75 mg/Nm3) na het doekenfilter, waardoor de Selective Catalytic Reduction (SCR, nabehandeling van rookgassen met behulp van een katalysator) automatisch wordt afgeschakeld (Fail-Safe actie). Het openen en sluiten van de toe- en afvoerkleppen is in het automatische programma te snel gegaan en daardoor is een te lage onderdruk bij het doekenfilter ontstaan waardoor de installatie door een tweede Fail Safe actie werd afgeschakeld.”

|Doorsturen