Nieuws

Zoutwinning

Meetsysteem bodemdaling Waddenzee in gebruik genomen

De zoutwinning onder de Waddenzee laat nog op zich wachten tot 2020, maar het meetsysteem dat daling van de (zee)bodem in kaart moet brengen, is vorige week in werking gesteld.

Het gaat om twee permanente en vijf tijdelijke meetpalen. De permanente meetstations - twee opvallend gele palen met bovenop het meetsysteem en zonnepanelen - staan enkele kilometers uit de kust van Harlingen.

 

De Boer & De Groot civiele werken plaatste de palen met behulp van een werkschip diep in de zeebodem. De palen zijn 35 meter lang en eventuele daling wordt met behulp van GPS in kaart gebracht.

 

“De zeebodem is continu in beweging en meten op de zeebodem zou niet zo heel veel zin hebben”, vertelde Durk van Tuinen, directeur van zoutfabriek Frisia. De eventuele daling van de diepere ondergrond wordt daarom - tot op de millimeter nauwkeurig - in kaart gebracht aan de hand van de hoogte van het meetpunt.

 

Frisia is inmiddels gestart met het inkooptraject voor ‘project Havenmond’; bijvoorbeeld de huur van een boortoren moet geregeld worden. Er wordt vanaf de zoutfabriek in een soort s-bocht onder de Waddenzee geboord, tot ongeveer drie kilometer verderop.

 

Naar verwachting begint het boren in de tweede helft van 2019 en zal midden 2020 het eerste zout gewonnen worden. In 2021 moet een tweede boring volgen.

 

Het meetsysteem in de Waddenzee staat los van een meetsysteem met tiltmeters in de stad Harlingen, in twee of mogelijk meer panden. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan en over ongeveer drie weken wordt daarover meer bekendgemaakt.

Meer in de papieren HC van vrijdag 12 oktober.

|Doorsturen

BuienradarAgenda