Nieuws

Komt ANWB AutoMaatje naar Harlingen?

HARLINGEN - AutoMaatje is een vervoerservice door ‘maatjes’ met een auto voor minder mobiele plaatsgenoten. Het is een initiatief van de ANWB uit 2016 en draait inmiddels in 75 Nederlandse gemeenten. In Harlingen staat het op de reservelijst van programmabegroting 2021. Daarom kwam Mia Bonnema vorige week naar de raadszaal: er staan al vrijwillige chauffeurs klaar en er is vraag naar de service: “Dan moeten we ‘nee’ verkopen en dat is hartstikke jammer.”

Met AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen mensen helpen mobiel en actief te blijven. AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Gebruikers betalen alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer aan de vrijwilliger.

Automaatje maakt mensen mobiel, en haalt ze uit eenzaamheid. “Het maatje zijn is minstens zo belangrijk als het vervoer”, zei Mia Bonnema van de Skûle Welzijn, projectleider van ANWB Automaatje Waadhoeke. “Het is heel sociaal. Er ontstaat iets; gezelligheid, een praatje. En de chauffeur doet meer: begeleiding bij boodschappen, hij gaat mee naar het ziekenhuis, soms tot aan het bureau van de arts, als daar behoefte aan is.”

Kapper

Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Een welzijnscentrale zorgt voor de coördinatie en toewijzing van ritten. Vrijwillige chauffeurs moeten een apk-gekeurde auto hebben, een WA- en inzittendenverzekering en een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.

Mensen zonder vervoer die bijvoorbeeld naar de kapper, familie of het ziekenhuis willen, bellen minstens twee dagen van tevoren de AutoMaatje-coördinator, die een chauffeur bij de rit zoekt en de afspraak bevestigt. Volgens Bonnema draait het project succesvol in Waadhoeke, met ongeveer honderd ritten per maand. Ze vertelde dat er zonder enige werving al negen aanmeldingen voor chauffeurs in Harlingen zijn. De service zou zonder problemen naast taxibedrijven kunnen bestaan. Bonnema vroeg gemeenteraad en college van B en W het project van de reservelijst te halen en op de a-lijst te plaatsen.

Druk

Dat zou betekenen dat de gemeente Harlingen ieder jaar 25.000 euro voor het project betaalt. Het gaat om de kosten voor een projectleider en enkele onkosten, zoals een presentje aan het eind van het jaar en een advertentie in de krant. Wethouder Erik de Groot reageerde positief, maar zei ook dat de gemeente nu druk is met andere plannen. Hij verwacht er begin volgend jaar op terug te komen.

In enkele andere Nederlandse gemeenten blijkt AutoMaatje 27.000 tot 30.000 euro per jaar te kosten. Het is niet duidelijk of Waadhoeke en Harlingen samen voor eenzelfde bedrag de dienst kunnen aanbieden. In bijvoorbeeld Valkenswaard (ongeveer 31.000 inwoners) is AutoMaatje sinds 2018 actief. Er werd destijds uitgegaan van tientallen ritten op jaarbasis, maar dat was eind vorig jaar opgelopen tot 4000 ritjes.

De Harlinger gemeenteraad neemt volgende week een beslissing over de programmabegroting 2021.

|Doorsturen

BuienradarAgenda