Nieuws

Kas-restant Wereldwinkel Harlingen naar goede doelen

Na sluiting van Wereldwinkel Harlingen op 1 december vorig jaar, heeft het bestuur beloofd het geld dat overblijft in de kas, te doneren aan een goed doel. Het bedrag van € 7500 gaat naar drie goede doelen: Mercy Ships, Madat Nepal en ‘microkrediet voor moeders’. Elk doel krijgt € 2500.

Mercy Ships herstelt operatief bij vrouwen blaasfistels. Vaak ontstaat die complicatie doordat de vrouwen te jong zwanger zijn (soms al op 12- of 13-jarige leeftijd) en/of een bevalling te lang duurt of doordat ze inwendige littekenvorming hebben door infecties ten gevolge van verkrachting of vrouwenbesnijdenis. Het is mogelijk de beschadigde blaas te ‘repareren’ aan boord van één van de schepen van Mercy Ships.

Madat Nepal krijgt een bijdrage voor kleine projecten. Nu wordt bijvoorbeeld structurele ondersteuning gegeven aan de dagopvang voor jongens met spierdystrofie in Bhaktapur en wordt de tijdelijke vervanging van een vroedvrouw van de helppost Mechchhe Pauwa gefinancierd.

Tot slot het goede doel ‘Microkrediet - Speciaal om vrouwen te helpen’. Een microkrediet verschaft de mogelijkheid te investeren zodat de vrouwen producten kunnen maken om te verkopen. Zo wordt hun positie verbeterd. Financiële zelfstandigheid betekent een grote verbetering voor de kwaliteit van leven. En als een microkrediet terugbetaald is, wordt dit uitgekeerd aan een nieuwe aanvrager. Zo kan een microkrediet meerdere mensen helpen. De Verenigde Naties hebben koningin Máxima benoemd tot speciaal functionaris voor ontwikkelingszaken om te adviseren over microkredieten in de Derde Wereld.

|Doorsturen